První svaté přijímání a Boží Tělo

V Den Eucharistie 7. června 2015 se konalo první svaté přijímání dětí a oslava svátku Těla a Krve Páně s průvodem Božího Těla.

Fotografie ze slavnosti.

svátost smíření

V sobotu 6.6. jsme s dětmi slavili první svátost smíření s katechezí o Boží lásce, která odpouští.

svátost smíření

požehnání

Na začátku slavnosti dávají dětem své rodičovské požehnání.

křest

Dvě děti přijaly svátost křtu.

zapálení svíce

Zapálení křestní svíce a povolání následovat Pána Ježíše.

obnova křtu

Obnova křestního slibu.

Boží Tělo

Průvod s Eucharistií – Boží Tělo.

Adorace s prosbami

Adorace s prosbami (škoda, že většina nedokázala vydržet chvíli na slunci a stáli opodál …)

Průvod

Průvod.

Prvokomunikanti

Prvokomunikantů (poprvé u sv. přijímání) bylo 9, z nich 7 ze Slavkova, 1 z Němčan a 1 z Heršpic.