Prvokomunikanti na Petrově

Ježíš je chléb života. Touto větou pozval otec biskup Vojtěch všechny děti z brněnské diecéze, které letos byli poprvé u svatého přijímání, do katedrály na Petrov.

Společně s biskupy Vojtěchem i Pavlem a dalšími kněžími slavilo ve čtvrtek 27. září 2018 celkem 500 dětí mši svatou, poté se šly děti seznámit s osudy různých svatých po stanovištích, na závěr děti předaly otci biskupovi vytvořený dar a přijaly na cestu svátostné požehnání. Ze slavkovské farnosti jelo 17 dětí, kterým se nejvíce líbila mše svatá s hymnou setkání „Rostu k výšinám“. Ze stanovišť si děti oblíbily především setkání se svatou Barborou ve věži katedrály, pečení hostií se svatým Václavem a jeho babičkou svatou Ludmilou a také výtvarné dílny na místní faře. Díky všem, kteří děti na setkání poslali, i těm, kteří je provázeli.

Pavlína Kloudová