PST …

Víte, co znamená posvěcovat se, a jak na to?

V sobotu 19.4.2008 se konala duchovní obnova pro děvčata od 14 let s otcem Markem Dundou na téma PST … („Posvěcuj se tím“).

přednáška

Po přivítání a písničce hned začala přednáška

adorace

Jako na každé pořádné obnově jsme měly krásnou adoraci

s kytarou

O zpěv se postaraly nadané hudebnice – rodné sestry Lída a Anička

o Marek Dunda

S otcem Markem jsme si také zazpívali jednu „vranovskou“ písničku

mlčení

Mezi přednáškami se nějakou dobu „drželo mlčení“ a byl čas na zamýšlení a modlitbu

mše svatá

Nakonec byla mše svatá

čistá láska

Během mše svaté byly Kristýna s Magdalenou přijaty do iniciativy „Čistá láska“

Některé myšlenky otce Marka:

Slova sv. Pavla: „Boží vůle je vaše posvěcení“.

Kdy se posvěcujeme? Když všechno děláme z lásky k Pánu Bohu, když si řekneme: „Pane, já to dělám z lásky pro Tebe“, „já Ti chci udělat radost“.

Kdy se neposvěcujeme? Neposvěcujeme se, když reptáme, brbláme. Když máme špatné úmysly, např. aby mne za něco druzí pochválili, když něco flinkáme, když žijeme v přetvářce. Když navenek dáváme najevo, že chceme dělat dobro, ale ve skutečnosti nám jde o to nějakým způsobem jednat jinak. Neposvěcujeme se, když se nechceme posvěcovat.

My se můžeme posvěcovat i tehdy, když je nám dobře, i tehdy, když je to těžké. Pán Bůh nám dává, abychom se mohli posvěcovat skrze všechno, skrze úspěch i skrze neúspěch, skrze neúspěch zaviněný i nezaviněný.

Pán Bůh je všemohoucí, proto všechno, co prožíváme, chystá jako šanci, abychom se tím mohli posvěcovat. Pán Bůh nám dal takové rodiče jaké nám dal, abychom se mohli skrze ně posvětit. Pán Bůh nám dal ty a ty sourozence, abychom se mohli skrze ně posvěcovat. Dal nám ty a ty spolužáky, abychom se mohli skrze ně posvěcovat. Dal nám ten a ten vzhled, abychom se skrze to mohli posvěcovat. Pán Bůh nám dal ty a ty dary, abychom se mohli skrze ně posvěcovat. Pán Bůh nám dal ty a ty neschopnosti, abychom se i přesto mohli posvěcovat. Všechno, co je kolem nás a všichni kdo jsou kolem nás, jsou nám daní, abychom se kvůli tomu všemu okolo mohli posvětit.

PST – máme se posvěcovat tím, že dobro budeme dělat dobře. Kdy dobro děláme dobře?

1.     když jsme v milosti posvěcující.

2.     když děláme jen to, co je dovoleno.

3.     s dobrým úmyslem – z lásky k Pánu Bohu a z lásky k bližním.

4.     ve správnou dobu.

5.     přesně a poctivě.

6.     pilně, ochotně a vzorně.

7.     klidně a skromně.

8.     s odevzdaností do vůle Boží.

Několik ohlasů:

Jsem moc ráda, že nám otec Marek připomněl, že je důležité dělat dobro a také dělat ne to, co my chceme, ale to, co chce Pán Bůh. Také nám kladl na srdce, abychom se ptali Pána Boha na svou cestu; ať už v manželství nebo v zasvěceném životě. Je důležité chtít vědět kam jdeme. A to on nám připomněl. Díky! K.S.

Chtěla bych otci poděkovat za nové impulsy a povzbuzení pro mou životní cestu. Jsem opět duchovně obnovena a jsem ráda, že mám tu možnost jezdit na tyto obnovy. Michaela

Všem moc děkuji za krásné setkání a společenství. Tato obnova mi hodně dala. Ze všeho nejvíce mě asi zasáhla myšlenka:“Jak by to dnes dělala Panna Maria?“

Velmi si mi dnes líbilo, protože P. Marek dokázal shrnout vše podstatné do několika velmi jednoduchých ale podstatných vět. Dobře se vše zapamatovalo. Děkuji.

Chtěla bych moc poděkovat za tuto duchovní obnovu otci Markovi, sestřičkám a samozřejmě našemu nebeskému Taťkovi!!! Nejen proto, že to tu bylo jako vždy – strašně super, ale také proto, že mi moc pomohla. Dlouhou dobu jsem se totiž pohybovala v začarovaném kruhu otázek, na které nikdo nepodal (pro mě dostačující) odpovědi. A právě tato obnova byla jako trefa do černého – a mě byla dána milost, já mohla otevřít oči a podívat se na svět jinak…. Božíma očima. Také osobní promluva s otcem pro mě byla nesmírně obohacující. Je vidět, že jeho víra je stále živá – a to by myslím mělo být poznat na každém z nás. Navíc – teď, když můžeme vidět, že se tak dá opravdu žít.

Měli bychom to, co děláme, dělat dobře, s dobrým úmyslem, v dobrou dobu a nezapomínat, že náš dobrý nebeský Taťka je s námi, a i když něco zpackáme, může to proměnit v dobrou věc. J.K.