Pupek světa

Příběh ráje, který se stal peklem. Příběh civilizace, která neúctou k životnímu

prostředí zničila sama sebe. Příběh pýchy, pádu a vzkříšení, který vypráví

tichomořský Velikonoční ostrov, ale obdobně zní i na úrodné jižní Hané, kde se rok

co rok splavuje do Černého moře několik tun ornice z každého hektaru a vznik

štěrkopískové pouště je jen otázkou času. Neboť krajina je vnímána jen jako

krátkodobý výrobní prostředek. Bůh dal člověku svobodu, může dělat cokoliv, ale jen

pošetilec nepočítá s tím, že jednou bude ze svého hospodaření skládat účty.