Pupek světa

Pozvání pro mládež: v pátek 23.1. večer po mši nás navštíví otec Jan Hanák z Bohdalic a na faře nám promítne film z vlastní tvorby „Pupek světa“ o cestě na velikonoční ostrov aneb o ráji, který se změnil v peklo. Bude následovat doprovodné slovo s diskuzí.

Příběh ráje, který se stal peklem. Příběh civilizace, která neúctou k životnímu

prostředí zničila sama sebe. Příběh pýchy, pádu a vzkříšení, který vypráví

tichomořský Velikonoční ostrov, ale obdobně zní i na úrodné jižní Hané, kde se rok

co rok splavuje do Černého moře několik tun ornice z každého hektaru a vznik

štěrkopískové pouště je jen otázkou času. Neboť krajina je vnímána jen jako

krátkodobý výrobní prostředek. Bůh dal člověku svobodu, může dělat cokoliv, ale jen

pošetilec nepočítá s tím, že jednou bude ze svého hospodaření skládat účty.