Putování do Compostely

Chodci, běžci i cyklisté dorazili na místo i několikrát.

Při příležitosti 700. výročí naší farnosti, kdy byly zaznamenány první zmínky o kostelu sv. Jakuba, jsme se vydali na společné virtuální putování do Compostely. Začátek pouti byl vyhlášen v neděli 19. února a oficiální doba určená na naši společnou pouť skončila v neděli 4. června návštěvou otce nuncia. Ten den ve 22:00 byla uzamčena tabulka s dosaženými výsledky. Celkově se pouti zúčastnilo 78 malých i velkých farníků. Do jednotlivých kategorií se zapojilo 60 chodců, 34 běžců a 42 cyklistů. Za 106 dnů jsme zvládli společně absolvovat celkem neuvěřitelných 22 608,4 km. Z toho 9 834,5 km ujeli cyklisté, kteří celou cestu zvládli 3 krát. Turisté ušli 8 167,9 km a do Compostely dorazili 2 krát a už byli za polovinou dalšího kola.  A běžci uběhli 4 606 km, což je jedna celá cesta a 46 % další cesty.

Všem, kteří se zapojili, patří velký dík. Na farním dnu v neděli 18. června budou odměněni nejlepší poutníci v jednotlivých kategoriích. A pro ty, kdo by měli zájem i nadále v pouti pokračovat, je v tabulce založen nový list „pokračování“, kam si můžete zapisovat své další absolvované kilometry.

Kristýna Hrabovská