Radost malých koledníků

8. ledna proběhla ve Slavkově tradiční Tříkrálová sbírka.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří koledníky vlídně přijali. Zvláště malé děti mají velkou radost z toho, že se na této sbírce mohou podílet. Mnozí lidé nejen přispěli do sbírky, ale obdarovávali i koledníky. Je dobře, že se ve Slavkově sbírka stala tradicí, že velmi mnoho lidí je ochotno rozdělit se s potřebnými. Nezdá se mi nejdůležitější konkrétní výše vybrané částky, ale to, že se děti učí dělat něco pro druhé a mít z toho radost. Jsem ráda, že je v tom podporujete.

Lenka Klinkovská

Výsledek sčítání Tříkrálové sbírky za rok 2011 je ve Slavkově 82 904,- Kč.

tříkrálová sbírka 2011

tříkrálová sbírka 2011

tříkrálová sbírka 2011

Na Tři krále přijeli do Slavkova králové na koních.

tříkrálová sbírka 2011

tříkrálová sbírka 2011

tříkrálová sbírka 2011