Restaurovaný oltář na Špitálce

Další památkou, kterou můžeme nyní ve Slavkově obdivovat, je nově restaurovaný oltář v kostele sv. Jana Křtitele na Špitálce.

Uměleckou dílnou Rest ART M. Müllerová s.r.o. zde poslední dva roky probíhaly restaurátorské práce na oltáři, svatostánku a obrazovém rámu s kartuší a anděly. Zvláště oltář, jehož štuková výzdoba byla vlhkostí zcela zničena, se podařilo podle zachovaných fotografií zcela obnovit. Dřevěný svatostánek nás překvapil původním barokním mramorováním, které restaurátoři nalezli pod béžovým nátěrem a citlivě je obnovili. Veškeré štukové ozdoby s anděly byly trpělivou prací zbaveny skalpelem od pozdějších nátěrů a vyspraveny. Všechny prvky byly pak opatřeny nátěrem v barevných odstínech a některé ozdobeny mramorováním. Na nákladech se podílelo částkou 753.000 Kč prostřednictvím Města Slavkova Ministerstvo kultury ČR a farnost podílem 50.000 Kč. Chceme tímto vyjádřit Městu Slavkovu poděkování za spolupráci na zajištění nákladů.

Špitál na tomto předměstí Slavkova byl založen ve 13. století od zdejší komendy německých rytířů. Za husitských válek zanikl i s předměstím. Znovu jej založil r. 1483–1487 majitel Slavkova, rytíř Jan Zelený z Šanova a r. 1497 bohatě nadal Petr hrabě od sv. Jiří a z Pézinku s manželkou Žofií z Valdštejna. Při kostelíku se pohřbívalo už v 16. století. Přestavbu kostela provedl za Maxmiliána Oldřicha z Kounic r. 1743 architekt Václav Petruzzi, práce v interiérech kostelíka dal dokončit bratr Maximiliána Oldřicha Kounice Václav Antonín. Dokládá to velký rodový znak v rokajové kartuši nad obrazem hlavního oltáře, doplněný řádem zlatého rouna, jímž byl Václav Antonín odměněn koncem 40. let 18. století za zásluhy v diplomatických službách Marie Terezie, jejíž si získal neomezenou důvěru. Příspěvkem klasicismu bylo zřízení rodinné hrobky Kouniců pod lodí kostelíka, k němuž došlo přičiněním Arnošta knížete Kounice – Rittberga r. 1795.

Poslední opravy oltáře proběhly v letech 1938–1941 od Emila Křivánka, sochaře a štukatéra z Brna. Ten měl očistit hlavní oltář z umělého mramoru a nově doplnit do původního stavu, rám z umělého mramoru za hlavním oltářem s ornamentální štukovou výzdobou kolem tohoto rámu očistit a přeleštit na původní stav. Restaurování velkého oltářního obrazu sv. Jana Křtitele prováděl r. 1941 akademický malíř Otto Stritzko.

Nově obnovený oltář s retabulem si můžete prohlédnou ve dnech 2.–5. listopadu 2021 po bohoslužbách v čase 18.45–19.00 hodin.

Podle SHP Dr. Eliáše zpracoval P. Milan Vavro