Rok 2007 ve farnosti

Přehled událostí ve slavkovské farnosti roku 2007.

Kromě pravidelných bohoslužeb jsme prožívali různé události a aktivity k prohloubení křesťanského života a společenství.

obnova s P. Adamem Ruckim

V Domě sv. Rodiny jsme pořádali se školskými sestrami několik setkání s duchovní tématikou: v lednu až březnu pro manžele s komunitou Emanuel, o duchovní identitě národa přednášel v březnu prof. Petr Piťha z Prahy, v říjnu pro ženy P. Rucki z Ostravy o vnitřním uzdravení a v listopadu pro muže P. Janoušek na základě biblických postav. Mládež se zabývala otázkou modlitby jako žitého vztahu k Bohu. Pro spolupracovníky ve farnostech jsme pořádali kurz s tématem služby ve farnosti a péče o kostel.

misijní neděle Slavkov

V postní době uspořádala farní charita akci „Misijní koláč“, výtěžek za prodané koláče pomohl v misiích.

hody 2007 s jáhnem Josefem

O Velikonocích se opět konaly křížové cesty, na Květnou neděli na Urbánek a velkopáteční celým městem. Svatourbanským hodům předcházela poutní bohoslužba na Urbánku. 10. června jsme podruhé uspořádali farní den s mnoha vystoupeními a pohádkovým lesem pro děti, oživením byly soutěže o nejlepší buchtu a farníka roku. Farníci měli možnost se vyjádřit v anketě o farnosti.

farní den 2007

Děti měly výlet do Napajedel ke hrobu Aničky Zelíkové a na prohlídku kroměřížských zahrad a zámku. Tábor pro děti se konal v Bukovince, mládež si připomenula období totalit při tématickém pobytu na Fryšavě a rodiny vyjely na společnou dovolenou na Seč. Přes dvacet mladých prožilo týden na Národním setkání mládeže v Táboře – Klokotech. Každý, kdo přijel první říjnovou neděli do kostela nějakým dopravním prostředkem, dostal požehnání s prosbou za ochranu na cestách. V září proběhly volby do nové farní rady.

 křta dětí o velikonocích

V rámci Roku diecéze se někteří účastnili konference ve Skalském dvoře na Vysočině a sympozia v Brně. Některé děti se umístily v diecézní výtvarné a vědomostní soutěži. S ostatními farnostmi jsme putovali 6. května na neobvyklou pouť do brněnské katedrály, kde měl pro nás mši sv. otec biskup Vojtěch. Mohli jsme si prohlédnout katedrálu, věže a muzeum. Na pěší pouť jsme se vydali v květnu do Žarošic a v srpnu na Velehrad. S Pěveckým sborem Gloria jsme se v květnu vydali na Svatojánské oslavy do Wurzburgu v Německu a na vánoční návštěvu do polského Slavkova.

pouť děkanství do katedrály

Zdařilý koncert třebíčského sboru Musica animata s orchestrem se konal v červnu, účinkovalo 80 hudebníků a zpěváků. O Vánocích přijel dětský národopisný soubor Kyjovánek, koledovala Zámecká kapela a při bohoslužbách zpíval PS Gloria a schola děvčat. Farní divadlo Simsala Bim sehrálo hry Kašpárkova dobrodružství a Jonáš.

Lutršték s opatem Kosíkem

Po 13. letech byly dokončeny stavební opravy farního kostela. V hodnotě 600 tis. Kč bylo opraveno: krytina římsy na věži kostela, vymalovány schodiště k hodinám, instalace zábradlí, osvětlení a schodiště ve věži, vyměněny srdce zvonů firmou Perner z Pasova. Proběhlo restaurování jedné velké lampy věčného světla v hodnotě 49 tis. Kč, obě budou potom zavěšeny u oltáře na původní místo.

oprava římsy věže

Zcela byla dokončena rekonstrukce špitálu u kostela sv. Jana Křtitele na Špitálce, fasáda od stavebnin a opraven interiér špitálu v hodnotě 990.000,- Kč.

špitál

Nebylo možno vypsat všechny události, zbývá ještě poděkovat všem, kteří je připravili nebo je podpořili finančně.

P. Milan Vavro, farář

cyklisťák Smajlíků

příprava ke svátostem, 2. ročník

schola z Heršpic na nížkovické faře

na setkání mládeže

sv. Štěpán, schola

koledování

Foto:

Sestra Gregorie, P.Milan, Lucka Křížová, Oldřich Svoboda, Zdeněk Novák