Roman Brandstaetter: Ježíš z Nazareta

Je to úchvatný román o kořenech evropské civilizace, kultury a křesťanské víry v osudech rabbiho Ježíše z Nazareta a lidí hledajících i nehledajících, nacházejících i pochybujících.

Autor knihy, Roman Brandstaetter je polský žid, který konvertoval ke křesťanství a svůj dvojdílný román psal 16 let. Léta pobýval v Izraeli a dozrával k napsání tohoto díla. Autorova znalost židovské víry a života Ješuruna = židovského národa přináší čtenáři novou dimenzi nazírání, kterou umocňuje autentické znění jmen jednajících osob a prostředí, které je v knize geniálním způsobem vykresleno tak, že má čtenář pocit, jako by byl sám v příběhu přítomen.

Kniha je doplněna slovníčkem hebrejských výrazů, které rozšíří čtenářův obzor chápání. Do češtiny román 2 roky překládala sestra Terezie Eisnerová OP. Knihu vydalo vloni nakladatelství Práh. Církevní schválení vydal kardinál Dominik Duka 13.2.2015

Já sama za sebe knihu vnímám jako inspirovanou. Tím chci říct, že při její četbě člověk vnímá víc než jen mrtvou literu písma. Otevřela mi nový obzor vnímání židovství a křesťanství – lidu starého a nového zákona, a vnímání milujícího Boha.

Ludmila Nosková