Roráty a modlitba v Adventu

Povzbuzení k rorátům a modlitbě u adventního věnce - ještě není pozdě začít!

Roráty v Adventu

Podle staré křesťanské tradice jsme loni zavedli ranní adventní mše svaté pro děti. Návštěvnost byla velmi povzbuzující – přicházelo kolem 35 dětí s rodiči nebo prarodiči. Protože nebyli všichni vždycky, celkem se zapojilo kolem 50 dětí. I letos začnou roráty od úterý 29. listopadu a budou každé úterý v 6.45 h. Pro děti bude po bohoslužbě připravený čaj. Večerní mše nebude. Děti dostanou stromeček, na který si budou lepit hvězdičky. Stromeček odevzdají při mši svaté na Štědrý den. Děti dostanou po mši svaté ještě jedno překvapení. Lampy jsou k dostání ve farní knihovně. Pro dospělé budou roráty také, od soboty 3. prosince vždy v 6.45 hodin.

Ejhle, Hospodin přijde!

Modlíte se u adventního věnce?

Věnec, zdobící naše stoly v adventu, není jen k dekoraci. Má být symbolem přicházejícího Krista, a kam jinam on může přicházet, než do našeho života. Proto je adventní věnec znamením, že Ježíš k nám může přicházet skrze naši modlitbu. Ať se budeme modlit sami, nebo s rodinou, ráno nebo večer.

Navrhuji několik modelů modlitby:

Na úvod může být Zpěv „Ejhle Hospodin přijde“ nebo modlitba „Anděl Páně“.

Následuje (několik možností)

I.     Desátek růžence (někdo předříkává Zdrávasy)

II.     Děkování a prosby (každý řekne po jedné).

III.     Boží slovo a četba z Průvodce Adventem

IV.     Četba z dětské bible, díky a prosby.

Zpěvy a modlitby si najdete v kancionálu nebo jiné modlitební knize.

Přeji vám radost z prožitých chvil v modlitbě u adventního věnce.

O. Milan