Roráty s dětmi

Hvězdy, které dostávaly odevzdají jako dárek do jesliček na mši svaté na Štědrý den.
Fotografie z posledních rorátů 2011.