Roráty s dětmi

Očekávání Mesiáše - Pána Ježíše se může stát i pro děti zážitkem víry při rorátních mších sv. Přes 50 dětí a školáků přišlo na poslední roráty v úterý 20. prosince již v 6,45 hodin do kostela ve Slavkově. Foto v příloze.

Hvězdy, které dostávaly odevzdají jako dárek do jesliček na mši svaté na Štědrý den.
Fotografie z posledních rorátů 2011.