Roráty v České televizi

Reportáž: Události v regionech – 6 minuta 30 vteřina.