Rozloučení se sestrou M. Blankou

12. ledna 2016 zesnula v Pánu naše spolusestra Marie Blanka Šimončičová obklopená modlitbou korunky k Božímu milosrdenství. Se sestrou M. Blankou se rozloučíme v sobotu 16. ledna 2016 ve 13.00 hodin při mši svaté v kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna a pak ji doprovodíme na místní hřbitov. Prosíme o modlitbu za naši drahou zemřelou. R.I.P. Školské sestry. (Ranní mše v kostele ve Slavkově nebude).

Parte sestry M. Blanky