Rozvrh aktivit pro děti a mládež

Rozvrh katechezí a aktivit pro děti a mládež v novém školním roce naleznete zde.

Rozvrh vyučování náboženství pro školní rok 2006/07

Milí rodiče, zveme vaše děti na hodiny křesťanské nauky. Přihlášku si můžete vyzvednout v kostele u vchodu a odevzdat ji v sakristii nebo na faře do schránky.

Vyučování začne od pondělí 18. září na faře ve Slavkově.

V pondělí:

  • 1. roč. 13.00
  • 2. roč. 14.00
  • 3. roč. 15.00
  • 4. roč. 15.00

Ve středu:

  • 5. roč. 13.00
  • 6. roč. 14.00
  • 7. a 8. roč. 15.00.

Bude se také vyučovat na ZŠ Malinovského. Školské sestry budou také letos vést náboženství pro předškoláčky od 3 do 5 let: v pondělí od 3 let ve 13.00 a od 4 let ve 14.00

náboženství

Další aktivity pro děti

Chlapci jsou zváni do skupiny ministrantů (služba při bohoslužbách a schůzky), děvčata i chlapci se mohou zapojit zpěvem nebo hraním ve schole (v úterý a v neděli).

Mše svaté pro děti budou v úterý v 18.00 ve farní kapli (vstup od věže).

Od září nabízíme pro kluky a holky setkávání s programem „Chceš něco dělat pro misie?“ s modlitbou a hrami ve skupinkách:

  • Misijní bombónek pro 1.-4. třídu
  • Misijní klubko pro 5.-8. třídu

První setkání v neděli 10. září po ranní mši sv. Zvou animátorky Lucka a Terka.

Společenství mládeže

V pátek po večerní mši svaté (s doporučenou účastí na této mši).