Rozvrh náboženství 2016/17 a prosba o sbírku školních potřeb

Vyučování náboženství patří k službě církve rodinám, které chtějí vychovávat své děti křesťansky. Prosíme rodiče, aby dětem volili kroužky s ohledem na to, že rozvrh náboženství není jednoduché sestavit ve shodě s rozvrhy obou škol a navíc tak, aby se vyšlo vstříc všem. Přidáno: sbírka charity - školní potřeby (v článku)

Rozvrh výuky náboženství a zkoušky scholy ve školním roce 2016/17

Pokud dojde ke kolizi v rozvrhu, obraťte se na mne telefonicky, problém se budeme snažit vyřešit, o. Milan – 604 280 160.

Schola

Všechna děvčata, která ráda zpívají, zveme od začátku školního roku do scholy, která by doprovázela bohoslužby. Schola bude mít zkoušku každý pátek od 16,00 na faře. Termín první zkoušky bude oznámen.

Náboženství

První hodina bude v týdnu od 5. září, kde doladíme případné neshody s rozvrhem ve školách.

Přihlášení do náboženství bude v první hodině. S dětmi první třídy mohou dojít na první hodinu rodiče nebo dospělý z rodiny.

Slavkov – fara, Malinovského 2, vstup vlevo vedle věže.

1. roč. úterý 12,20 – 13,00 s. Gregorie

2. roč. pondělí 13,10 – 13,55 s. Gregorie

3. roč. středa 13,10 – 13,55 o. Milan

4. roč. pondělí 14,00 – 14,45 s. Gregorie

5. roč. čtvrtek 13,10 – 13,55 kat. Petra Šaňková

6. roč. středa 14,10 – 14,55 o. Milan

7. roč. čtvrtek 14,10 – 14,55 kat. Petra Šaňková

8. a 9. roč. středa 14,50 – 15,40 o. Milan

Od 1. ročníku SŠ bude společenství mládeže v pátek po mši sv. na faře.


Němčany – s. Gregorie

2. a 3. roč. úterý 13,15 – 14,00


Hodějice
– kat. Jana Lstibůrková

1. roč. středa 12,45, připojí se 4. a 5. roč. 13,00


Heršpice – nevyučuje se (děti chodí do Slavkova)


Sbírka školních potřeb:

(přineste do sakristie)