Sbírka na Haiti

Sbírka na pomoc obětem ničivého zemětřesení na Haiti v kostelích naší farnosti vynesla: Slavkov 55.874,- Kč, Němčany 6.050,- Kč, Hodějice 8.058,- Kč, Heršpice 4.850,- Kč. Benefiční představení divadla 4.128,- Kč. Celkem: 78.960,- Kč.Dárcům děkujeme. V příloze je zajímavý dopis od misionáře, obláta z Haiti.

Máme další zpávu od haitských oblátů (kamarád o. Tomáše). Je to pořád totéž: bolest, zmar, ale i víra a naděje, která překonává všechno. Je to síla, přátelé…

Dobrý večer,

děkuji ti za starost ohledně Haiti a spolubratří oblátů. Je to chvíle smutku, beznaděje a hrůzy pro milióny Haiťanů, kteří však navzdory této tragédii a této nepředstavitelné katastrofě i nadále křičí a zpívají chvalozpěvy na Pána. V samém nitru svého zármutku lidé nikdy nepřestali vyjadřovat svou důvěru v Pána, a po každé, když se podaří vytáhnout z rozvalin někoho živého, se lidé znovu pustí do zpěvu děkovných písní a chvalozpěvů na Pána. Pro mě je to obrovská známka živé víry odvážného národa. V těch největších temnotách září světlo, i když třeba jen malinkaté.

Určitě jsi četl zprávy od otce provinciála a my čekáme ještě novinky od dalších spolubratří, kteří, kvůli špatné komunikaci mezi telefonními sítěmi, ještě nevědí, co se děje s jejich rodinami.

Pokud jde o mě, má rodina byla zasažena a je ve smutku. Jeden desetiletý chlapec, který u nás bydlel, zemřel ve své škole. Byl ještě na dvoře, když se budova zřítila. Nemohli jsme ani najít jeho tělo, zdravotnické hlídky ho pohřbily do společných hrobů s tisíci dalšími oběťmi z města. Pokoj jeho dětské duši! Dům, kde bydlela má matka a bratři, je úplně zničen. Ztratili jsme všechno. Takže prozatím všichni spí na ulici, tak jako většina lidí z Port-au-Prince, a čekají, bez větších iluzí, na první opatření vlády, které však nepřicházejí. A tak prozatím klepeme na dveře různých přátel a hledáme u nich dočasné obydlí.

Jsme ve velké nejistotě. Kdyby nebylo zahraniční pomoci, především té americké, Haiti by bylo peklem na zemi. Lidé i nadále umírají pod troskami po stovkách, volají o pomoc, posílají sms, ale pomoc přichází vždy pozdě. Je to nepředstavitelná zkáza, prožíváme jednu z nejvražednějších katastrof v dějinách, potřebujeme vaši pomoc a vaši solidaritu. Nedostaneme se z toho bez vašich otevřených rukou, a tak neváhejte podle svých možností vyjádřit haitskému lidu svou bratrskou štědrost.

Budu tě i nadále postupně informovat. Spojeni v modlitbě

Wedner