SBÍRKA PRO UKRAJINSKÉ OBČANY – 82 371 Kč!

V zakarpatské oblasti Ukrajiny se v současné době nachází asi 200 tisíc lidí, kteří utekli z bojových oblastí a nechtějí opustit svou vlast. Tito lidé jsou ubytováni po tělocvičnách a farách.

Už od začátku března probíhá ve Střelicích nepřetržitá sbírka trvanlivých potravin určená pro ukrajinské občany v zakarpatské oblasti v okolí města Chust. Sbírka je organizována skautským střediskem ve Střelicích. Jeden z vedoucích skautů Filip Drábek celou sbírku koordinuje a osobně vybrané potraviny každý týden odváží do řeckokatolické farnosti v Chustu. Je v osobním kontaktu s knězem Volodymyrem Babychem, který ho informuje o aktuálních potřebách. V tomto městě je asi 11 tisíc uprchlíků včetně sirotků ubytovaných ve škole, přičemž město má 30.000 obyvatel a nejsou schopni vlastními prostředky pomáhat uprchlíkům.

Potraviny jsou v prostorách fary v Chustu rozdělovány do potravinových balíčků, které si lidé mohou vyzvednout po předložení dokladů potvrzujícího, že pochází z válečných zón. Vozí se především tyto potraviny: mouka, těstoviny, rýže, luštěniny, masové konzervy, paštiky, olej, mléko, cukr, dětské výživy, sunar a další.

V poslední době se již několikrát stalo, že otec Volodymyr volal, že potraviny docházejí a prosí o další dodávku. V průběhu března se nejdříve vybíraly od dárců potraviny, nyní organizátoři upřednostňují finanční dary, za které nakupují potraviny za velkoobchodní ceny. Pokud by byl dostatek peněz, tak se uvažuje i o vypravení kamionu.

V naší farnosti proběhne sbírka

potravin i financí na tyto potřebné

při nedělní mši svaté 12. června 2022.