Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!

Sbírky na Ukrajinu ve slavkovské farnosti dosáhly již 187.329 Kč!

Naše farnost vybrala na Ukrajinu již na počátku konfliktu 27. února 2022 ve sbírce 104.958 korun, z toho ve Slavkově se vybralo 80.862 Kč, v Němčanech 12.620 Kč, v Hodějicích 5.469 Kč a v Heršpicích 6.007 Kč. Tato byla poukázána na konto Charity.

„Prosím o vyřízení mnoha díků všem dárcům! Farnost v Chustu na ně bude vzpomínat ve svých modlitbách. Tolik peněz se nám v jedné farnosti nikdy nepodařilo vybrat, zvláště teď, kdy zájem o Ukrajinu spíše upadá. Děkujeme!

Přikládám fotky z vykládání v Chustu.Část jídla putovala do sirotčince, kde je v současnosti asi 65 dětí. Odtud mám bohužel pouze dvě fotky. Filip Drábek.“ Za vybrané peníze byly zakoupeny potraviny a odvezeny přímo na Ukrajinu.

Děkuji všem dárcům, kterým nejsou lhostejné osudy lidí, trpících touto ruskou válečnou agresí. Každou neděli prosíme Pána v přímluvné modlitbě za zastavení této války a za pokoj a mír ve světě.

P. Milan Vavro