Scénické čtení k 100. výročí jmenování arcibiskupa Stojana

U příležitosti 100. výročí jmenování A. C. Stojana olomouckým arcibiskupem (1921) a 100. výročí založení diecézní charity zveme na dramatické zpracování životních osudů tohoto dražovického faráře a pozdějšího olomouckého arcibiskupa, které bude interpretovat herec Národního divadla v Praze a Divadla Na vinohradech Igor Bareš. Režijně nastudoval a slovem bude provázet Michal Bureš z Českého rozhlasu. Scénické čtení se uskuteční v sobotu 19. března 2022 v 19.00 v kostele v Dražovicích.

Antonín Cyril Stojan byl 20 let farářem v Dražovicích (v letech 1888 – 1908) a v našem slavkovském děkanství se přímo zasloužil o zřízení farnosti Křenovice, Vážany nad Litavou a Dobročkovice, a rovněž o stavbu kostela v Šaraticích, Podbřežicích a Dražovicích. Jako dražovický farář obnovil poutní místa Svatý Hostýn a Velehrad, zajistil na nich stálou duchovní správu vykonávanou otci jezuity. Arcibiskupem olomouckým byl pouze 2,5 roku. Jako arcibiskup dal základ struktuře diecézní charitě olomoucké a brněnské, a to před 100 lety v březnu 1922. V roce 2016 vydal papež František dekret o heroických ctnostech služebníka Božího A. C. Stojana a byla tak dokončena další etapa procesu jeho blahořečení.