Scholička – Mananji víkend

Ve dnech 23. - 25. března se v Domě Svaté Rodiny konal víkend schóličky.

Víkend se schóličkou „Zachraňme Mananji!“

Ve dnech 23. – 25. března se v Domě Svaté Rodiny konal víkend schóličky na téma „Zachraňme Mananji“. V pátek večer jsme dorazily do země Mananji. Tuto zemi kdysi navštívil profesor Fonelt, který chtěl pouze zdokumentovat vzácné Želví klenoty. Nakonec však tyto klenoty ukořistil, ukryl je a tím nastal v celé zemi zmatek. Musely jsme zdolat celkem 5 úkolů, abychom navrátily Želví klenoty do Želví jeskyně a tím přinesly lidu země Mananji zase vytoužený klid a pořádek. V pátek večer naše cesta za záchranou Mananji začala hledáním Želvích klenotů. Po rozluštění zprávy jsme je opravdu získaly a po dobu putování jsme je musely bedlivě střežit. Další den ráno jsme se musely naučit řeči Manjijů, abychom se jich mohly zeptat na cestu dál. Po dopoledním, velice náročném výcviku jsme konečně byly připravené i fyzicky na strastiplnou cestu. Odpoledne nám donesly Manjiové tajnou zprávu a my jsme hledaly mapu a získávaly důležité informace k tomu, abychom mohly vyrazit směrem k Želví jeskyni. Bylo nutné, abychom se měly celou cestu na pozoru, a aby nás nedopadl profesor Fonelt, který se klenotů nechtěl vzdát. Do cíle jsme nakonec dorazily až za úplné tmy. A díky naší vytrvalosti, soudržnosti a skvělé organizaci jsme získaly klenoty, našly cestu k jeskyni a díky nám zase zavládl v Mananji vytoužený mír. Všechny jsme si tento víkend báječně užily a těšíme se na další úžasné akce.

holky ze schóličky