Setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Od 14. do 19. srpna se po pěti letech konalo ve Žďáru nad Sázavou 5. celostátní setkání mládeže. Ždár hostil toto setkání již po druhé, poprvé se zde pořádalo v roce 2002. Motem letošního setkání bylo: „Ovocem ducha je láska, radost, pokoj...“ (Gal 5, 22).

Na setkání přijelo asi 5300 mladých z celé České Republiky. Ze Slavkova a okolních vesnic nás jelo celkem 30, z toho několik jedinců se angažovalo i v přípravných a organizačních týmech. Byli jsme ubytováni na školách, kde bylo zajištěné také stravování. Hlavní program se odehrával v prostorách zimního stadionu, kousek od centra města. Každý den byl pro nás připraven dopolední program, který zahrnoval společnou modlitbu, promluvu některého z biskupů a mši svatou. Po obědě jsme se mohli věnovat sportu, nebo výtvarným a tvůrčím aktivitám, nebo se připojit k brigádě pro město. Ve tři hodiny obvykle začínal odpolední program zahrnující přednášky na nejrůznější témata z oblastí víry, duchovního života, vztahů, médií, případně jsme se mohli účastnit např. hudebních workshopů. Po večeři následoval večerní program, jehož součástí byla svědectví o obrácení, nalezení životního povolání, či o svatosti. Závěr dne vždy završila společná modlitba nešpor, růžence, nebo adorace.

Ve čtvrtek odpoledne jsme měli možnost výběru z mnoha koncertů či představení nejrůznějších žánrů od klasiky přes muzikál až k rockové hudbě. V sobotu se k našemu setkání připojila celostátní pouť rodin a naše řady se rozšířili o další 2000 účastníků.

Setkání nás všechny duchovně povzbudilo, návazali jsme nová přátelství a také nám dalo možnost zakusit jednotu víry.

„slavkovská mládež“