Setkání mládeže ve Žďáru nad Sázavou

Na setkání přijelo asi 5300 mladých z celé České Republiky. Ze Slavkova a okolních vesnic nás jelo celkem 30, z toho několik jedinců se angažovalo i v přípravných a organizačních týmech. Byli jsme ubytováni na školách, kde bylo zajištěné také stravování. Hlavní program se odehrával v prostorách zimního stadionu, kousek od centra města. Každý den byl pro nás připraven dopolední program, který zahrnoval společnou modlitbu, promluvu některého z biskupů a mši svatou. Po obědě jsme se mohli věnovat sportu, nebo výtvarným a tvůrčím aktivitám, nebo se připojit k brigádě pro město. Ve tři hodiny obvykle začínal odpolední program zahrnující přednášky na nejrůznější témata z oblastí víry, duchovního života, vztahů, médií, případně jsme se mohli účastnit např. hudebních workshopů. Po večeři následoval večerní program, jehož součástí byla svědectví o obrácení, nalezení životního povolání, či o svatosti. Závěr dne vždy završila společná modlitba nešpor, růžence, nebo adorace.

Ve čtvrtek odpoledne jsme měli možnost výběru z mnoha koncertů či představení nejrůznějších žánrů od klasiky přes muzikál až k rockové hudbě. V sobotu se k našemu setkání připojila celostátní pouť rodin a naše řady se rozšířili o další 2000 účastníků.

Setkání nás všechny duchovně povzbudilo, návazali jsme nová přátelství a také nám dalo možnost zakusit jednotu víry.

„slavkovská mládež“