Setkání seniorů, tentokráte na vlnách Radia Proglas

Foto a text: Marie Šujanová

KLAS

KLAS   KLAS

KLAS   KLAS

KLAS  KLAS

KLAS   KLAS

KLAS   KLAS

KLAS   KLAS

KLAS