Setkání zájemců o KMŠ Karolínka

Od září 2011 zahájí ve Slavkově u Brna na Malinovského 280 svůj provoz Křesťanská mateřská škola Karolínka. Proto se v neděli 30. ledna v sále Domu svaté Rodiny uskutečnilo první setkání zájemců z řad rodičů, prarodičů i dětí.

MŠ Karolínka

Moderátory setkání byli odborní garanti celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta v ČR Mgr. Eva Muroňová a P. Tomáš Cyril Havel, kteří přítomné prakticky i teoreticky uvedli do způsobu práce a východisek tohoto pedagogického směru. Do ukázky byli zapojeni rodiče i děti, mohli si vyzkoušet práci s barevnými šátky a „postavit“ si z nich svoji školku.

MŠ Karolínka

Další část programu patřila diskusi s rodiči na téma „naše přání a obavy“, týkající se výchovy a vzdělávání v KMŠ Karolínka. Rodiče mohli nejprve vyjádřit své názory písemně a následně nahlas přečíst nebo je nechat v písemné podobě zřizovateli KMŠ. Vyslovené dotazy byly zodpovězeny na místě, dotazy v písemné podobě poslouží pro další plánování. Z obsahu dotazů nejčastěji zaznívala otázka formy křesťanské výchovy a otázka stravování.

MŠ Karolínka

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se tohoto setkání aktivně zúčastnili a otevřeně vyjádřili svá přání i obavy. Doufáme, že i následující setkání se budou těšit hojné účasti a příjemné atmosféře. Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na www.mskarolinka.webnode.cz, kde také stále probíhá předběžný zápis.

Chudé školské sestry naší Paní a učitelky budoucí KMŠ Karolínka

MŠ Karolínka

MŠ Karolínka