Sexuální výchova

Nabízíme odkaz na přednášku o sexuální výchově, která nejen srozumitelným způsobem pojmenovává základy této problematiky, ale také je zajímavým příspěvkem k aktuální debatě na toto téma, která probíhá v ČR.

Přednáška se konala 17. ledna 2011 na faře u sv. Mikuláše ve Znojmě pro pedagogy, zástupce médií, rodiče a další zájemce o tuto problematiku.

Pokud vás zaujme, můžete ji doporučit nejen k poslechnutí, ale i k dalšímu šíření a to zvláště mezi ty, pro které by mohla být užitečná a  přínosná.

Odkaz k shlédnutí na TV MIS.

Odkaz k poslechu na internetovou televizi TV MIS.

Podnětem k přednášce byla bouřlivá diskuze, která se o sexuální výchově rozpoutala v tisku na Znojemsku. Přednášku uspořádal FATYM Vranov nad Dyjí pod záštitou P. Marka Dundy ve spolupráci s Děkanstvím znojemským. Záměr byl: lépe, než se hádat (nebo si nadávat), je seznámit se s fakty, jak je vidí odborníci, protože fakta mluví jasně…

Zajímají-li vás témata:

1. Co je to sexuální výchova a její cíl

2. Má se jí věnovat rodina nebo škola?

3. Školní sexuální výchova u nás

4. Dopady sexuální výchovy v zahraničí (neopakujme cizí chyby…)

5. Sexuální výchova v širší souvislosti (nutnost proměny společnosti)

… pak vás jistě zaujme i tato přednáška konaná ve Znojmě 17.1.2011. Přednášející odborníci: PhDr. Eliška Štaudová, MUDr. Ilona Burdová a David Loula.