Simsala Bim: nová hra „Jonáš“

Pro letošní podzimní sezónu připravilo farní divadlo Simsala Bim novou hru Jonáš, která formou satirické parafráze zpracovává známé a velmi nadčasové biblické téma.
Článek doplněn 5.10.2007 o slovo pí Noskové k nové hře.

Slovo ke hře JONÁŠ,
kterou uvádí farní divadlo Simsala Bim v letošní podzimní sezóně

Když se řekne Jonáš, vybaví se řadě lidí velryba, která Jonáše spolkla. Někteří dokonce zařadí tuto dvojici do Bible. A zde u mnohých znalosti končí.

Dovolte nám tedy oprášit toto téma a ukázat na příběhu biblického Jonáše, jak nadčasové téma zpracovává, a že i dnes nám má co říci.

Naše hra se totiž odehrává v současnosti a pokud se vám budou zdát osoby, místo nebo situace povědomé, pak vězte, že podobnost je sice náhodná, ale potvrzuje to opravdu univerzálnost a nadčasovost biblického podkladu.

V 8 metaforických obrazech máte možnost shlédnout příběh člověka od okamžiku, kdy je Bohem vyvolen k životnímu úkolu, přes trapné začátky, vyzrávání, potýkání se s problémy a nepochopením, až ke kýženému cíli, který ovšem z lidského pohledu často vypadá úplně jinak než z pohledu Boží Prozřetelnosti.

Způsobem, lehce přiostřené satiry chceme vést diváka k zamyšlení nad sebou samým, nad vztahy s ostatními lidmi, nad vztahem k prostředí kde žije, aby se dříve nebo později dopracoval i ke vztahu k Původci všeho, z jehož lásky povstal a k němuž směřuje, ať už jej nazývá jakkoliv.

(LN)


Doplněno: 6.11.2007:

Milí diváci, prosíme, abyste návštěvu našich představení nenechávali na poslední chvíli, protože poslední a často i předposlední představení bývají beznadějně plná již 15 minut před začátkem.

A hlavně vás prosíme, abyste chodili na představení včas, ne pět minut před představením, nebo se dobývali do budovy již po začátku představení.

Jakmile je sál zaplněn i většina míst na stání, chvíli počkáme a pak zavřeme hlavní vchod a může se lehce stát, že se již do budovy nedostanete.

Hlavní vchod se otevírá přibližně půl hodiny před představením. Je nám líto, ale počet míst je omezen, pouze na 65.

Omlouváme se všem, kdo se takhle nedostali na naše představení.

Doufáme, že tak neztrácíme vaši přízeň a že nás pochopíte.

Vaši Simsalabimáci


Římskokatolická farnost ve Slavkově u Brna
a farní divadlo Simsala Bim

si dovolují Vás pozvat na divadelní představení
satirické parafráze známého biblického příběhu

Jonáš

Premiéra v sobotu 13.10. 2007 v 19.00
1.repríza v sobotu 27.10. 2007 v 19.00
2.repríza v neděli 4.11. 2007 v 15.00
3.repríza v sobotu 10.11. 2007 v 19.00
4.repríza v neděli 18.11. 2007 v 15.00
Derniéra v sobotu 24.11. 2007 v 19.00

Představení se bude hrát ve velkém sále
římskokatolické fary ve Slavkově u Brna (levý vchod, 1.patro)

Osoby a obsazení:

 • Jan Hlaváček jako Jonáš
 • Vojtěch Lstibůrek * řidič, Mojmír
 • Lucie Lstibůrková * babka,Jana
 • Vojtěch Andrla * cestující,muž, Alan
 • Jarmila Andrlová * babka,Bětka
 • Pavel Šujan * cestující, Béďa
 • Magda Melicharová* učitelka,Lenka
 • Adam Šimoník * mladík, Jožin
 • Eva Červinková * žena, Alena
 • Ing.arch. Marek Kuchta jako anděl
 • a děti z dorostu divadla
 • scénář neznámý autor, úprava Ludmila Nosková
 • scéna Ing.arch. Marek Kuchta
 • kostýmy Magda Melicharová, Eva Červinková
 • světlo, zvuk, efekty Miroslav Slováček, Pavel Hlaváček
 • režie Ludmila Nosková