SIS letos v Hruškách

Ekumenické setkání se konalo letos v Hruškách za účasti biskupa Vojtěcha.

Slavkovská iniciativa smíření připravila pro letošní pravidelné setkání společně s D.S.O. Ždánický les a Politaví a obcí Hrušky, program na sobotu 1. října. Poslechli jsme si zajímavou přednášku známého teologa, psychiatra a spisovatele Maxe Kašparů na téma Rodina a křest a špičkový smíšený sbor Kantiléna. Následovala bohoslužba s Mons. Cikrlem v kapli P. Marie Sněžné.
Fotografie p. Robeš.