SIS v Uhřicích

Téma letošního setkání je: "Kdo zachrání příští generace".

Program:

14.00 Ekumenická bohoslužba v kostele, které bude předsedat Mons. Jiří Mikulášek. Kázat bude P. Petr Karas, farář v Dolních Bojanovicích.

15.30 přesun do kulturního domu

16.00 seminář na dané téma – P. Petr Karas

17.00 večeře

18.30 přesun do kostela

19.00 koncert v kostele

Účinkuje:

SMÍŠENÝ KOMORNÍ SBOR A INSTRUMENTÁLNÍ ANSÁMBL MUSICA DA CAMERA BRNO

sbormistři: MARTIN FRANZE a LUKÁŠ SOTOLÁŘ

LENKA CAFOURKOVÁ / soprán

KUBA KUBÍN / tenor

MARTIN JAKUBÍČEK / klavír a varhany

MARTIN FRANZE / dirigent

PROGRAM

MARTIN JAKUBÍČEK – MOJI PŘÁTELÉ,

cyklus skladeb pro smíšený sbor a klavír na texty Jakuba Demla

ZDENĚK KRÁL – MISSA BREVIS,

pro smíšený sbor, soprán a tenor sólo, smyčcový kvintet a varhany