Slavkovská iniciativa smíření v Šaraticích

Nemusíte být kardiochirurgem, abyste mohli mít "srdce na dlani". Slavkovská iniciativa smíření 5. 10. v Šaraticích: 14.00 ekumenická bohoslužba ve farním kostele, 15.30 přednášky ve sportovní hale, 18.00 koncert Collegium musicale bonum v kostele.

Nemusíte být kardiochirurgem, abyste mohli mít „srdce na dlani“.

Možná si to ani neuvědomujeme, ale dnešní společnost je postižená nebezpečným neduhem, který nelze nazvat jinak, než přebujelý egoizmus. Kariérní postup se stal životním stylem a „ostré lokty“ jeho neoddělitelnou součásti.

Politická i společenská scéna na všech úrovních je natolik zasažená touto nemoci, že nám to ani nepřijde, jako něco nenormálního. Nejenom že jsme si na to zvykli, ale tento model nekriticky přijímáme a svoji ignoraci mu umožňujeme přerůstat do všech sfér naši společnosti.

Proto jsme pro letošní, již dvacáté čtvrté Dny smíření, zvolili téma, které nejenom určuje diagnózu, ale také nabízí účinnou terapii, kterou je investice do mezilidských vztahů.

Vylepšovat mezilidské vztahy musíme začít v našich rodinách, ale také s našimi sousedy. Víme, co se odehrává několik tisíc kilometrů od nás, ale nevíme, co se děje za zdmi našeho bytu nebo za plotem našeho domu.Vraťme se k našim sousedům. Místo k jiným planetám najděme cestu k jejím srdcím.

Naše setkání bude zahájeno ekumenickou bohoslužbou ve farním kostele svatého Mikuláše v Šaraticích ve 14:00 hodin. Bohoslužbě bude předsedat emeritní biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání Jan Waclawek, který je se Slavkovskou iniciativou bytostně spojený. Svými zpěvy bohoslužbu doprovodí soubor, Collegium musicale bonum, pod vedením Karola Frydrycha.

V 15.30 hodin budeme pokračovat ve sportovní hale přednáškami na dané téma.

Jako první se svým příspěvkem vystoupí starosta obce Šaratice Karel Kalouda.

Po něm vyslechneme zkušenosti PhDr. Aleny Hujerové – psycholožky a vedoucí manželské a rodinné poradny v Třebíči.

Jak napravovat a prohlubovat mezilidské vztahy se dozvíme od Mons. Jiřího Mikuláška, bývalého generálního vikáře brněnské diecéze, který je výraznou osobností Slavkovské iniciativy smíření od jejího založení.

Po té se přesuneme zpět do kostela svatého Mikuláše, kde v 18.00 hodin začne koncert Collegium musicale bonum.

Milí přátelé, věřím, že Vám letošní Slavkovská iniciativa smíření, která ve spolupráci s Obci Šaratice, Dobrovolným svazem obcí Ždánický les a Politav a také s Vojenským a špitálním řádem svatého Lazara Jeruzalémského, přinese novou vizi, která je hodná následování.

Rev. Jaroslav Kratka, předseda Slavkovské iniciativy smíření