Slavkovská mládež na pouti v Římě

Většina byla v Římě poprvé, ale i když to bylo místy náročné, pouť do Říma a Assisi, spojená s pobytem u moře se dvanácti mladým líbila.

Neděle 27.8.2006, 14.00

Stačí se sbalit a odjet. Co tomu ale předcházelo doma, radši ani nevidět.

Tímto minibusem jede P. Petr s osmi poutníky, druhé auto – Fabii řídí P. Milan se čtyřmi společníky.

pouť Řím 2006

Pondělí 28.8.2006, 09.00

Po noční jízdě jsme na místě, které posvětil svým životem svatý František, svatá Klára a další, kteří jej následovali.

Bůh zjevil Františkovi: „Neřeknu ti, co máš dělat, ale zjevím ti, jak máš žít“. To je něco i pro nás, nejen na zamyšlení.

pouť Řím 2006

Úterý 29.9.2006, 09.30

Přespali jsme v Římě a ráno se vydali na okružní pouť po nejznámějších místech, bazilikách a památkách. Ta první bazilika je papežova katedrála – Lateránská bazilika Nejsvětějšího Spasitele a Sv. Jana Křtitele. Vedle vidíme bývalý papežský palác.

pouť Řím 2006

Svatá brána je už šestý rok zavřená a zevnitř i zazděná. Takže si počkáme dalších 25 let.

pouť Řím 2006

Před budovou Gregoriánské univerzity si vzpomněl otec Petr na studijní léta v Římě.

pouť Řím 2006

Andělský hrad u řeky Tibery byl postaven po roce 100. A stojí dosud…

pouť Řím 2006

Za námi ulice Via de Conciliacione s vatikánskou bazilikou.

pouť Řím 2006

Interiér svatopetrské baziliky – vše v mramoru, zlatě a mozaikách – ne pro ukázku bohatství církve, ale pro trvalost stavby – ono to už několik set let stojí, nic se neloupe a neopadává jako v našich kostelích.

Blahořečený papež Jan XXIII. Papež míru, II. vatikánského koncilu a lásky. Jeho tělo bylo po 40 letech vyjmuto z hrobu neporušené.

pouť Řím 2006

Pod baldachýmen, který je z bronzu, a dosahuje výšky 40 metrů, je hrob prvního apoštola, sv. Petra.

pouť Řím 2006

Hrob papeže Jana Pavla II.

pouť Řím 2006

Před nočním osvíceným koloseem se hodila krátká spací zastávka.

pouť Řím 2006

Středa 30.9.2006, 10.00

Dostali jsme se do Vatikánu. Dostali jsme se do fronty, čekající na audienci. Dostali jsme se do auly Pavla VI. Dostali jsme se i k uličce, kde procházel papež. Někteří se dostali do jeho blízkosti. A tři z nás mu podali ruku. Byli to: Markéta Kábrtová ze Slavkova, Patr Andrla z Němčan a Martin Šujan z Heršpic (foto nemáme, toto je protilehlá strana).

pouť Řím 2006

Aula Pavla VI. je velký sál pro deset tisíc poutníků. Papež se nejdříve zdraví s těmi u uličky, potom má katechezi a pozdravuje poutníky v různých řečech. Na závěr je Otčenáš a požehnání.  

pouť Řím 2006

Ještě jedna zdařilá fotka Benedikta XVI. zblízka.

pouť Řím 2006

Ještě jedno foto v aule.

pouť Řím 2006

Odpoledne odjíždíme z Říma a navštěvujeme baziliku sv. pavla za hradbami. Jsou v ní vyobrazení všichni papežové. Benedikt XVI. je již také mezi nimi.

pouť Řím 2006

Čtvrtek 31.9.2006, 11.00

Tento den jsme u moře. Včera večer jsme přijeli do Vitorchiana, kde bydlíme u kláštěra Trapistek. Jedna z nich je ze Slavkova – sestra Miriam Kotvrdová.

Tady jsme vyrobili Golema z písku. Za chvíli se začal zvedat a vylezla z něj Markéta.

pouť Řím 2006

Pátek 1.9.2006, 11.00

Orvieto, krásné gotické město na hoře, které navštívíme.

pouť Řím 2006

Z Orvieta se jedeme koupat k jezeru Bolzano.

pouť Řím 2006

Sobota 2.9.2006

Po celodenní jízdě parkujeme na dvě hodiny v Benátkách. Mezi 17.00 a 19.00 musíme doběhnout na náměstí sv. Marka a zpět. Podařilo se.

pouť Řím 2006

Bazilika sv. Marka byla už zavřená, ale i tak je celé náměstí nádhera.

pouť Řím 2006

V neděli ráno se vracíme do Slavkova.

Další snímky v galerii na spolecenstvi.com.

P. Milan Vavro
Foto: Pavel Hlaváček