Slavkovské hody

Slavkovské hody k výročí posvěcení oltáře se konají 15. a 16. října 2022.

Zvaní na hody se uskuteční 7. a 8. října.
V sobotu 15. října se můžete v 9.00 těšit na tradiční stavění máje a v 15.00 průvod městem.
Večer ve 20.00 bude ve Slavkově hodová zábava. 
neděli 16. října v  9.45 krojovaný průvod od radnice, v 10.00 mše sv. v kostele Vzkříšení Páně k výročí posvěcení oltáře za účasti stárků.

Každý je srdečně vítán. Slavkovská chasa se na Vás těší!