Slavné sliby sestry Terezky

Slavné sliby sestry Terezky od Eucharistického Ježíše - Markéty Paterové z Němčan budou 5. července 2012 v karmelitánském klášteře v Praze na Hradčanech (pojede autobus).

oznámení sestry Terezky