Slavnost Ježíše Krista Krále – návštěva ve Slavkově u Opavy.

Návštěva ze Slavkova u Brna ve Slavkově u Opavy. Setkání farností, občanů a koncert pěveckých sborů.

Neděle 25. listopadu 2018
Fotografie ze zájezdu.
Filmová reportáž z koncertu s fotografiemi.

6,00 – odjezd autobusu ze Slavkova u Brna, zkouška sboru na kůru, ostatní poseděli v zasedačce OÚ

9,30 – mši sv. sloužil o. Milan Vavro

10,50 – odjezd do Hradce nad Moravicí a hromadná prohlídka zámku v Hradci nad Moravicí

12,45 – oběd v pizzerii Napoleon ve Slavkově u Opavy

14,00 – zkouška sboru na koncert v kostele; ostatní si prohlédli obec, hasičku a Seniorcentrum v bývalém zámku

15,15 – společný koncert tří sborů:

Sbor místní základní školy

Sbor Collegium musicale bonum – CMB

Sbor Scholy ze Slavkova u Opavy

16,45 – společné posezení v prostorách budovy hasičů v pizzerii Napoleon

18,00 – odjezd do Slavkova u Brna

Slavkov u Opavy má cca 2020 obyvatel. Leží 3 km od Opavy a cca 10 km od hranic s Polskem.

Soubor Collegium musicale bonum ve Slavkově u Opavy nejen na benefičním koncertu

Začátkem ledna 2018 byla na Tříkrálovém koncertu ve Slavkově u Brna hostem Schola ze Slavkova u Opavy. V neděli 25. listopadu 2018 se uskutečnila za finanční podpory obou radnic reciproční návštěva (brněnsko) slavkovského vokálně-instrumentálního souboru Collegium musicale bonum (CMB) ve Slavkově u Opavy. Dopolední mši sv. celebroval o. M. Vavro, děkan ze Slavkova u Brna, a na kúru zpíval sbor CMB za doprovodu varhaníka Davida Postráneckého, pedagoga brněnské JAMU, který bohoslužbu zakončil skvělou varhanní improvizací na píseň Kristus vítězí.

Potom si členové CMB a jejich příznivci prohlédli interiér zámku v Hradci nad Moravicí a přilehlou zahradu. Lepší počasí si v tomto předadventním období ani nemohli přát – slunce prohřívalo modrou oblohu a krásně osvětlovalo siluety půvabného zámku. Po chutném obědě v pizzerii Napoleon se účinkující odebrali na zkoušku na společný koncert do kostela a ostatní účastníci zájezdu ze Sl. u Brna si za doprovodu hostitelů prohlédli centrum obce, zejména však zánovní budovu hasičů a Seniorcentrum, zprovozněné po rekonstrukci objektu bývalého zámečku a kláštera začátkem tohoto tisíciletí.

Společný benefiční koncert začal po třetí hodině odpoledne a kostel byl zaplněný doslova k prasknutí. Na úvod se představil velmi početný soubor místní základní školy se svým dětským orchestrem, který pod vedením pí H. Malčekové zazpíval několik písní. Potom přednesl z kúru šest duchovních skladeb z doby baroka a klasicismu soubor CMB, přičemž na úvod jeho vystoupení zahrál varhaník D. Postránecký improvizaci na píseň Svatý Václave a na konec 40 min. bloku improvizaci na hymnu „Kde domov můj?“ – jako připomínku letošního 100. výročí vzniku Československa. Závěr benefičního koncertu patřil místní Schole, která zahrála a zazpívala několik skladeb pod vedením pí P. Borunské. Téměř 1,5 hodinový program byl koncipován tak, aby jednotlivé soubory předvedly své skladby ve svém typickém podání a navzájem se tematicky doplňovaly. Podle ohlasu posluchačů se benefiční koncert vydařil. Výtěžek z koncertu 15,5 tis. Kč bude věnován na opravu střechy kostela sv. Anny.

Poděkování patří nejen účinkujícím , vedení města Sl. u Brna a obce a ZŠ Slavkov u Opavy za vzornou starostlivost při přípravě a realizaci této akce, ale také vedoucím vystupujících souborů, o. M. Vavrovi za akutní „záskok“ při celebrování mše za nemocného místního faráře o. K. Szewczyka, trumpetistům ze Sl. u Opavy za výpomoc pro CMB a sólistce souboru CMB K. Vladíkové za premiéru při dirigování CMB, neboť dirigent CMB K. Frydrych se akce pro nemoc nemohl zúčastnit.

Členové CMB a jejich příznivci a představitelé obou Slavkovů se po koncertě ještě zahřáli v pizzerii Napoleon a v podvečer odjeli zpět do Slavkova u Brna.

Ladislav Jedlička / Slavkov u Brna, spoluorganizátor výměnné akce sborů

Společné foto v Hradci nad Moravicí.