Slavnost Nanebevzetí Panny Marie (15. srpen)

Na dnešní den, 15. srpna, připadá mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie. Pojďme se společně podívat, co o tomto svátku můžeme najít na Internetu.

  • Začněmě třeba internetovou encyklopedií Wikipedia. Najdeme zde tato fakta:

Dogma o nanebevzetí Panny Marie bylo vyhlášeno papežem Piem XII. dne 1. listopadu 1950 apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus. Praví se v ní, že „Neposkvrněná, vždy panenská Matka Boží Maria byla po dokončení běhu pozemského života s tělem i duší vzata do nebeské slávy.“

Její přítomnost v nebi s tělem i duší je v křesťanské víře předobrazem a zárukou přítomnosti církve ve společenství Nejsvětější Trojice a našeho pozemského putování.

Toto přesvědčení je dogmatem katolické církve, je však (nikoliv však jako dogma) značně rozšířeno i v řadách věřících pravoslavných církví. Naproti tomu drtivá většina protestantských denominací je v souladu se svým „antimariánským postojem“ odmítá.

V církevním kalendáři dnes nacházíme nejslavnější mariánský svátek Nanebevzetí Panny Marie. Odpradávna si dnes lidé připomínají smrt Ježíšovy matky, tohoto dne opustila tento svět a sešla se opět se svým synem.

Po jeho smrti prý žila u apoštola Jana, nějaký čas pobývala i v Jeruzalémě a odtud odešla zřejmě do Efesu na středomořské pobřeží Malé Asie. Její pobyt dodnes připomíná malá svatyně.

Encyklopedie nabízí i krátký přehled dalších svátků P. Marie během liturgického roku:

  • slavnost Matky Boží Panny Marie (1. ledna)
  • Uvedení Páně do chrámu (2. února)
  • Zvěstování Páně (25. března)
  • Navštívení Panny Marie (31. května)
  • Nanebevzetí Panny Marie
  • Panny Marie Královny (22. srpna)
  • Narození Panny Marie (8. září)
  • slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny prvotního hříchu (8. prosince)
(zdroje: Wikipedia, Po kom se jmenujeme)

Máte-li odkaz na jiné zajímavé informace o tomto svátku, můžete se o něj s ostatními čtenáři podělit v diskusi pod článkem.