Slavnost Těla a Krve Páně

průvod

I.svaté přijímání Slavkov 2008

sbor Gloria

O. Petr kázal

obnova křestních slibů

obnova křestních slibů

přímluvy

modlitba

pohled do kostela

průvod s baldachýnem

modlitba u oltáře u fary

schola

průvod k průčelí

adorace a Te Deum

Zámecká kapela

prvokomunikanti 2008

Pouť na Urbánek

začala křížovou cestou – „cestou světla“ s velikonočními zastaveními.

Urbánek 2008

Urbánek 2008

Urbánek 2008

Urbánek 2008

Urbánek 2008