Slavnost Těla a Krve Páně

Letos se konala v neděli 25.5. s I. svatým přijímáním a průvodem Božího Těla kolem kostela. Večer byla mše svatá na Urbánku.

průvod

I.svaté přijímání Slavkov 2008

sbor Gloria

O. Petr kázal

obnova křestních slibů

obnova křestních slibů

přímluvy

modlitba

pohled do kostela

průvod s baldachýnem

modlitba u oltáře u fary

schola

průvod k průčelí

adorace a Te Deum

Zámecká kapela

prvokomunikanti 2008

Pouť na Urbánek

začala křížovou cestou – „cestou světla“ s velikonočními zastaveními.

Urbánek 2008

Urbánek 2008

Urbánek 2008

Urbánek 2008

Urbánek 2008