Střípky z pouti děkanství

Cyrilometodějská pouť děkanství slavkovského do Mikulčic se konala ve středu 1. května 2013.

Střípky z pouti děkanství do Mikulčic 1. 5. 2013

Fotografie z pouti (Lenka Klinkovská)

Nejprve se konala v areálu Slovanského hradiště na Valech v Mikulčicích mše svatá – pod širým nebem za krásného jarního počasí. Téměř hmatatelně jsme cítili, že jsme na místech, kde žili naši předkové. Poté následovala prohlídka tohoto historického místa. Tady je několik údajů:

V 9. století velkomoravský hrad s rozsáhlým podhradím na ostrovech v  řečišti toku řeky Moravy o celkové rozloze až 50 ha. Základy knížecího paláce a 12 kamenných kostelů, pohřebiště s celkovým počtem přes 2.500 objevených hrobů, pozůstatky mohutného valu. Ukázky půdorysů bývalých kostelů. Místo působení slovanských věrozvěstů sv. Konstantina – Cyrila a  sv. Metoděje. Místo nazývané Morava (grad Morava) nebo starobylé město Rasticovo (urbs antiqua Rastizi). Dvě stálé archeologické expozice.

pout mikulčice

Po prohlídce jsme se jako správní poutníci museli občerstvit (dobře opečené buřty je nejlepší zajíst zmrzlinou). Po siestě jsme navštívili kostel v Mikulčicích s prastarým oltářem z „dobře naloženého“ dubu. V kostele se konala mariánská pobožnost. O to, abychom i my byli dobře naloženi, se postaral pan farář z Drnovic svým zpěvem a neodolatelnou hrou na harmoniku.

Poslední zastávkou (pro největší vytrvalce) byla prohlídka (nebo spíš obhlídka) kostelíka sv. Margity Antiochijské poblíž Kopčan (na slovenské straně řeky Moravy). Je to jediná původní dochovaná stavba na území Velké Moravy z cyrilometodějské doby.

Pokud se sem někdy vypravíte sami, určitě najdete odpověď na tyto otázky:

1. Kde mají ostatky sv. Cyrila?

2. Kde roste česnek medvědí?

3. Co je „dobře naložené“ dřevo?

4. Z čeho je zhotoveno sousoší sv. Cyrila a Metoděje v areálu hradiště?

5. Kde je hrob sv. Metoděje?

Každý, kdo na otázky správně odpoví, se u nás může stavit pro odměnu (googlení povoleno). Odpovědi posílejte mailem na klink@tiscali.cz.

Cyril a Lenka Klinkovští

pout mikulčice

Program:

Areál Slovanského hradiště Mikulčice

10.00 mše svatá v areálu Hradiště (starší si vemte sedačky sebou)

11.15 – 13.00 nabídka programů:

– prohlídky expozic památníků

– prohlídka hradiště s vykopávkami kostelů z cyrilometodějské doby

– opékání špekáčků u ohně

13.30 návštěva kostela Mikulčice s oltářem z tisíciletého dubu

Cestou zpět možnost zastavení:

– na poutním místě s CM tradicí „U Svaté“ v Křepicích u Hustopečí

– u nestaršího kostela z CM doby v Kopčanech (přes přechod na Slovensko, nutnost dokladů)

Doprava: vlastní nebo autobusem podle ohlášení v jednotlivých farnostech

Strava: vlastní, možné opékání v areálu hradiště.

Vstupné:

•     vykopávky a výstava o hradišti – dospělí 40/ děti 30 Kč, do 6 let zdarma

•     expozice v pavilonu s průvodcem – dospělí 100/ děti 50 Kč

Děkanství slavkovské, 544 221 587, rkf.slavkov@biskupstvi.cz

Slovanské hradiště