Svatá Marie Goretti a slavkovský oltář

V neděli 16. října 2016 jsme oslavili při mši svaté ke cti svaté Marie Goretti 30. výročí posvěcení oltáře ve farním kostele ve Slavkově.

Fotografie ze slavnosti.

Slavnou mši svatou sloužit náš bývalý kaplan o. Pavel Habrovec.

V oltáři jsou uloženy ostatky italské světice Marie Goretti.

Mše svatá byla spojená s modlitbou za mladé lidi a děti, jimž je Marie Goretti patronkou.

Odpoledne byla promluva o. Pavla pro celou farnost na téma Božího milosrdenství.