Svatá Marie Goretti a slavkovský oltář

Fotografie ze slavnosti.

Slavnou mši svatou sloužit náš bývalý kaplan o. Pavel Habrovec.

V oltáři jsou uloženy ostatky italské světice Marie Goretti.

Mše svatá byla spojená s modlitbou za mladé lidi a děti, jimž je Marie Goretti patronkou.

Odpoledne byla promluva o. Pavla pro celou farnost na téma Božího milosrdenství.