Svatourbanská pouť

Přijďte k soše sv. Jana, odkud vyjde v 10.00 procesí po křížové cestě.
Mše sv. začne v 11.00 a slavnost zakončíme společným piknikem a táborákem (z vlastních zásob). Zveme zvláště rodiny s dětmi, za které bude sloužena mše svatá.
Ranní mše v kostele je pro ty, kteří se nedostanou na Urbánek.