Svatourbanské hody 2017

Slavkovští stárci a chasa vás srdečně zvou na již tradiční Svatourbanské hody. Letos se nachází v programu několik novinek.

V pátek mimo stavění máje proběhne i promítání folklorního filmu Kača. Zároveň v rámci besedy u cimbálu proběhne i výuka strážnického danaje (lidového tance) od rodilých Strážničanů. Ve stejných prostorách proběhne i předhodová diskotéka.

V sobotu projde průvod městem, který bude zakončen vystoupeními folklorních souborů z různých koutů Moravy. Večer bude hodová zábava s dechovou hudbou Sobuláci.

V neděli budou hody zakončeny slavnostní bohoslužbou.

Těší se na Vás slavkovští stárci.

Strukturovaný program hodů:

Neděle 21. května

18:00 – poutní krojovaná mše sv. na Urbánku (17:00 křížová cesta od sv. Jana)

Pátek 26. května

16:00 – stavění máje na náměstí

19:00 – promítání folklórního filmu Kača natočený spolkem Obrázky ze Strážnice v Zámeckých kazematech

20:00 – 2:00 – předhodová beseda s CM Spolek odvážných & diskotéka s DJ Peejay v Zámeckých kazematech, jednotné vstupné 60 Kč

Sobota 27.května

14:00 – krojovaný průvod městem z Palackého náměstí

15:00 – 17:00 – folklorního odpoledne na nádvoří zámku (vystupují DH Sobuláci, FS Malé Zálesí, FS Bítešan, Slovácký krúžek z Brna, Slavkovská chasa, ZUŠ Slavkov a dětská skupina z vážanské školky)

20:00 – 2:00 – hodová zábava s DH Sobuláci v sále SC Bonaparte

Neděle 28. května

9:30 – krojovaný průvod se sochou sv. Urbana od radnice a hodová mše sv. v chrámu Vzkříšení Páně