Svatý Mikuláš má pro nás mnohem víc…

Vstupy do škol s náboženskými tématy, tentokrát o svatém Mikuláši.

Fotografie

Ještě dnes možná nalézají maminky v dětských kapsách a šuplících něco ze sladkého Mikulášského pokladu… Po roce se objevil, dobro odměnil… Za básničku, za písničku a nakonec poklonečku…Svatý Mikuláš však přináší nejen příjemné pochutnání, či celoroční rekapitulaci stavu dětských srdcí, ale hlavně krásné poselství pro celý náš život. Poselství o láskyplné štědrosti pramenící ze srdce a o radostné touze z této štědrosti dávat druhým. Ze svého času, ze svého dostatku, ze svých schopností a dovedností…a to – „jen tak“.

sv.Mikuláš

O štědrosti a o tom, jak biskupu Mikuláši záleželo na každém člověku, jak si všímal potřeb lidí mu svěřených a zvláště těch nejchudších i těch, kteří jsou ve velké nouzi, jsme si společně povídali se žáky 1. – 4. třídy ZŠ Komenského. Ocitli jsme se ve městě Myra, kde se stal Mikuláš velice zajímavým způsobem biskupem. Prožívali jsme příběh zchudlé rodiny, která se dostala do velké finanční tísně a konečně to, jak se projevil Mikulášův soucit a štědrost v této konkrétní situaci. Chtěla bych skrze tyto řádky ocenit výchovnou práci vás, dospělých, kteří vedete děti ke vnímavosti k lidem s určitým postižením. Toto poznání mě při setkání s dětmi velice mile překvapilo. I to je cesta, jak můžeme novou generaci vést k nezištné pomoci druhým, podle vzoru mnoha lidí se širokým srdcem. Tím bezesporu je i všemi oblíbený Mikuláš. Takže… za rok, příteli Mikuláši…anebo ještě dnes?

S. Josefa, Školské sestry Naší Paní