Svatý rok milosrdenství – zahájení v Římě

V úterý 8. prosince 2015 papež František otevře Svatou bránu v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, a tím zahájí Svatý rok milosrdenství.

Svaté roky se většinou slaví každý padesátý nebo pětadvacátý rok. Mimořádná jubilea se odehrála v letech 1933 a 1983, kdy se připomínala výročí Kristova vykupitelského díla – jeho smrti a vzkříšení. Posledním Svatým rokem bylo Velké jubileum roku 2000. Letos se Svatý rok spojuje se zvláštním tématem, kterým je milosrdenství. Podle současného papeže Františka je ho v dnešní době zvláště potřeba. Zvláštním symbolem je pouť k tzv. Svaté bráně, která je spojena s modlitbou, pokáním a příležitostí k získání plnomocných odpustků. Ve čtyřech hlavních římských bazilikách tvoří tyto svaté brány zvláštní vchody, které jsou za normálních okolností zazděny a otevírají se jen v rámci svatého roku.

Pro Svatý rok je v Římě naplánován bohatý kalendář akcí. Nejprve jsou to akce, na kterých se očekává velká účast lidu: například setkání a pouť zasvěcených osob (2. 2. 2016), chlapců a děvčat (23.–25. 4.), jáhnů (27.–29. 5.), kněží (1.–3. 6.), nemocných (10.–12. 6.), katechetů (23.–25. 9.), vězňů (6. 11.). Kromě toho chce však Svatý otec realizovat viditelná znamení skutečné pomoci lidem chudým, trpícím a postaveným na okraj.

Mottem jubilea je verš z Lukášova evangelia Milosrdní jako Otec (Lk 6,36). Máme prožívat milosrdenství podle příkladu Otce, neposuzovat, neodsuzovat, ale darovat lásku. Motto se stalo také refrénem hymny Svatého roku milosrdenství. Jeho čtyři sloky se obracejí k Bohu Otci, Synu, Duchu Svatému a k jedinému Bohu. Po vzoru některých žalmů se po každém verši opakují slova „jeho milosrdenství trvá navěky“. Text vytvořil jezuitský hudebník P. Eugenio Costa, autorem hudby je britský skladatel a varhaník Paul Inwood. Česká verze bude snad brzy k dispozici. Zde si můžete poslechnout hymnus v italštině s latinským refrénem: .

logo

Autorem loga Svatého roku je slovinský jezuita Marko Rupnik. Navazuje na fresky dobrého pastýře z prvních staletí křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena ztraceného člověka. Kristovy oči jsou pak propojeny s očima člověka. „Kristus vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima. Každý člověk objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj čeká,“ vysvětlil neobvyklý prvek předseda Papežské rady pro novou evangelizaci Rino Fisichella.