Svěcení a primice Martina Kohoutka aktuálně

V sobotu 30. června 2012 přijme kněžské svěcení v brněnské katedrále jáhen Martin Kohoutek, pojede autobus. Přivítání v rodných Hodějicích 30. června v 19.00. Primiční mši sv. bude sloužit v Hodějicích na hřišti u Sokolovny 7. července 2012 ve 14.00.

Autobus na svěcení 30. 6. pojede v 7,15 z Heršpic přes Hodějice, Němčany a v 7,45 ze Slavkova. Nemusíte se přihlašovat. Odjezd z Brna až ve 12,00 (aby byl čas na přání).
Přivítání 30. 6. v 19,00 bude s udělováním novokněžského požehnání jednotlivě každému.
Předprogram primice 7. 7. začíná ve 13,15 za sokolovnou. Bude 400 míst k sezení, je třeba přijít dříve.
Parkování osobních aut bude možné na krajích silnice v Hodějicích.
30.6.2012 byl vysvěcen v katedrále v Brně na kněze jáhen Martin Kohoutek. Večer jsme jej přivítali v Hodějicích, kde uděloval první novokněžská požehnání.

První mši svatou – primici – bude sloužit novokněz Martin v sobotu 7. července ve 14.00 hodin v Hodějicích u Sokolovny. Bude 300 míst k sezení, od 13,15 h je modlitba růžence, po primici jsou všichni zváni na občerstvení a posezení při hudbě. Ministranti, vezměte si obleky a sraz ve 13,30 na sokolovně. Parkování aut v obci budou usměrňovat pořadatelé. (Závěrečná schůzka všech pořadatelů a obsluhy bude v pátek v 17,00 na sokolovně.)

Na slavné sliby sestry Terezky do Prahy ve čtvrtek 5. července pojede autobus v 5,05 z Heršpic, 5,10 z Hodějic, 5,15 z Němčan a 5,30 ze Slavkova. Návrat kolem 21,00 hodin.

Svátost smíření před primicí a slavnými sliby bude:

ve Slavkově ve středu od 19,00 do 20,00 h (zpovídá o. Milan), v Hodějicích ve středu od 17,30 do 18,30 h (o. Buchta a o. Milan) a v Němčanech ve středu po mši od 19,00 h (o. Petr).

Zeptali jsme se …

…jáhna Martina Kohoutka, jak prožívá tyto poslední dny před svým kněžským svěcením.

Poslední dny před přijetím kněžského svěcení prožívám v běžné práci jáhna ve farnosti Pohořelice. Uplynulé měsíce byly proloženy průběžnými přípravami, zařizováním a domlouváním záležitostí týkajících se primiční mše, která bude následovat po kněžském svěcení. Přípravou na přijetí svěcení mi tedy je jáhenská pastorační činnost doplněná formačními setkáními v uplynulých měsících v kněžském semináři v Olomouci. Je to taková praktická nadstavba toho, co jsem prožíval během šesti let bohoslovecké formace. Zaměření se na celoživotní odevzdání se Kristu v kněžské službě, o kterém jsem během těch let mnohokrát přemýšlel, srovnával s jinými životními posláními, zakoušel ve svém každodenním životě, i příprava na slavnostní svěcení a první mši sv. očekávané s napětím a starostlivostí, se již proměňují ve skutečnost. I když nevím, co potom přijde, kam se dostanu a jaké to v následujících letech bude, prožívám poměrně klid. Nemohu vidět, co mě čeká, ale mohu důvěřovat, odevzdat to do Božích rukou, ujišťovat se v těchto chvílích tím, že zvolený způsob života mi přináší klidné svědomí a tím i radost. Na pětidenní duchovní obnově před svěcením se budu moci ztišit, vzdálit se na chvíli od běžného denního shonu a bezprostředně se na okamžik svěcení připravit. Proto také chci poděkovat vám farníkům za pomoc při chystání primice a chci také ve dnech mých duchovních exercicií na vás myslet.

Martin Kohoutek, jáhen

OZNÁMENÍ:

V sobotu 30. června 2012
přijme z rukou brněnského biskupa
Mons. Vojtěcha Cikrleho

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ

v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně, se začátkem v 9.00 h

jáhen Martin Kohoutek.

          

Za tento dar poděkuje společně s Vámi při

PRIMIČNÍ MŠE SVATÉ

7. července 2012 ve 14.00 h
na hřišti Sokolovny v Hodějicích.

Novokněžské požehnání

bude udělovat v sobotu 30.června v 19.00 h
v kostele sv. Bartoloměje v Hodějicích.

Na kněžské svěcení pojede autobus. Přihlášky budou v zákristii každého kostela.
Po primiční mši jste všichni zváni na občerstvení na prostranství u sokolovny.
Primice - plakát