Svěcení a primice P. Ladislava Banďoucha, SDB

Fotografie a krátká videa z kněžského svěcení a primice P. Ladislava, SDB.

Fotografie z kněžského svěcení14.6.2014 ve Slavkově u Brna (foto Vít Kobza).
Světitelem byl pražský pomocný biskup Karel Hrbst, SDB. Byl vysvěcen také jáhen Štěpán z Blanska.
Odkaz na krátké video ze svěcení.

svěcení

Fotografie z primice v Hruškách 22.6.2014 (foto Vít Kobza).

Odkaz na krátké video z primice.

primice