Svěcení kostela a oltáře na Lutrštéku

Posvěcení kostela a oltáře proběhne v neděli 22. srpna v 10:30 hodin za účasti brněnského diecézního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Venku budou připraveny lavičky a ozvučení. Srdečně zveme.

Historie poutního místa Lutršték u Němčan ve farnosti Slavkov u Brna se váže k zázračnému uzdravení slepého vysloužilého vojáka u místní studánky při svěcení kříže dne 7. července 1861. Tato událost se stala podmětem k velkému rozvoji poutí na toto místo a je zaznamenáno ještě dalších osm zázračných uzdravení. Ze sbírek poutníků byl v letech 1867 – 1877 postaven poutní kostel Panny Marie Bolestné. Poutní areál, jehož obnova byla letos dokončena, zahrnuje studniční kapli z roku 1860 a studánku, nově vybudovanou podle návrhu Milivoje Husáka. Zajímavostí je skutečnost, že pramen, který se před 35 zcela vytratil, v letošním roce opět vyprýštil.

V kostele Panny Marie Bolestné proběhla v letech 2002 – 2020 celková obnova střechy, fasády a interiéru, restaurování hlavního oltáře a svatostánku. Dílna Všech svatých pod vedením architekta Jiřího Šťasty z Brna provedla novou liturgickou úpravu. Oltář z kararského mramoru je ozdoben čtyřmi velkými mozaikami z Kristova života a Panny Marie. Anděl na ambonu ukazuje směrem k oltáři jako k místu setkání se Vzkříšeným Pánem. Interiér je doplněn sedadly pro kněze a přisluhující.