Svěcení zvonu v Hodějicích

Nový zvon byl požehnán v neděli 24. srpna 2008 o bartolomějských hodech v Hodějicích. Ve fotogalerii jsou fotografie.

V 10.00 hodin začalo před obecním úřadem svěcení zvonu, průvodem byl zvon odvezen ke kostelu a vyzdvižen do věže. Následovala mše svatá, po které zvon sv. Bartoloměje poprvé vyzváněl Hodějicím.

Fotogalerie zdeFotogalerie z odlévání.

svěcení zvonu

Slavnost požehnání nového zvonu v Hodějicích

Den 24. srpen 2008 byl v Hodějicích obzvlášť významným dnem. Slavily se nejen hody v den svátku svatého Bartoloměje, ale při této příležitosti byl požehnán nový zvon odlitý firmou Perner v Passově, kam se vypravili i někteří občané z Hodějic v červnu letošního roku. Každý úder nového zvonu vyslovuje naši modlitbu k svatému Bartoloměji a též k andělům strážným. Proto byl také zvon požehnán v tento hodový den. Během prázdnin se uskutečnily potřebné přípravy tak, aby v hodový den mohl být zvon požehnán u radnice naší obce, převezen koňským spřežením ke kostelu sv. Bartoloměje, vyzvednut na věž a během slavné hodové mše přichystán k prvnímu zvonění. Většina kostelů mívá nejméně tři zvony, které bývají laděné do mollových stupnic. Nyní nám třikrát denně zvoní nový zvon b1 o průměru 84 cm a hmotností 398 kg. Před každou bohoslužbou se k němu přidá náš starý zvon d2, o průměru 68 cm a hmotnosti kolem 218 kg, který byl odlit v Brně r. 1714. Hladký plášť zvonu zdobí obrázek P. Marie a sv. Josefa s Ježíškem na protějších stranách. Srdce zvonu je kované. Aby byl souzvuk kompaktní, je třeba přidat ještě zvon e2, který by měl být nejmenší. Snad se nám časem podaří i tento malý zvon nechat odlít.

Děkujeme Obci Hodějice za spolufinancování nového hodějického zvonu, panu děkanovi, ministrantům, všem krojovaným a těm, kteří se podíleli na brigádách při úpravě věže, děkujeme také za koňské spřežení, za pěknou výzdobu kostela i zvonu a všem, kteří se podíleli na průběhu a organizaci celé akce. Poděkování patří také panu Václavu Horákovi, náměstku hejtmana Jihomoravského kraje, který se oslav též zúčastnil. Děkujeme všem, kteří na svůj zvon přispěli nebo chtějí přispět při bohoslužbách!

Za Hodějice Mgr. Kateřina Šujanová

Nový zvon sv. Bartoloměj má tón b1 + 2s, průměr 84 cm, hmotnost 398 kg. V horním věnci je nápis: Věnovali farníci a obec Hodějice. Pod obrázkem sv. Bartoloměje modlitba: Svatý Bartoloměji, vypros Hodějicím hlubokou víru, vzájemnou lásku a nezlomnou naději, že v Bohu je naše budoucnost. Z druhé strany je znak Hodějic a nápis: Svatí andělé strážní, chraňte nás před zlem a nebezpečím a veďte nás k Bohu. Srdce je ručně kované, uchycení zvonu na dubové hlavě. Zvonění bude motorové s řízeným procesorem, ovládání spínacími hodinami. Cena zvonu včetně pohonu a ovládání je 349.000,- Kč. Přispěli: Obec Hodějice 250.000,- Kč, účelové sbírky v kostele 5.800,- Kč, v darech od farníků 16.600,- Kč, celkem 272.400,- Kč. Chybějící částka 76.600,- Kč bude uhrazena z nedělních sbírek. Chci ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na pořízení zvonu a přípravě i průběhu slavnosti.

P.Milan Vavro, farář

Zvon byl dovezen do Hodějic z Pasova v pátek 1. srpna 2008

přivezení zvonu 1.8.2008

zvon z druhé strany

Nový zvon pro Hodějice

Dne 27. ledna 2008 projednala farní rada Hodějice záměr výroby nového zvonu pro kostel v Hodějicích. Po přidělení příspěvku Obce Hodějice ve výši 250 tis. Kč byl objednán zvon H1 ve výši 350 tis. Kč včetně zavěšení a vybavení motorovým zvoněním. Pro výrobu zvonu jsme zvolili kvalitní firmu Rudolf Perner z Pasova v Německu. Farář projednal se zástupcem firmy Perner výzdobu zvonu. Firma navrhuje lemování pod hlavou zvonu v ornamentu vinné listy a hrozny, nápis s věnováním, značka firmy s datem ulití, prosba, jméno světce a reliéf. FR se shodla, aby největší zvon nesl jméno patrona kostela – sv. Bartoloměj a byla přidána prosba k andělům strážným. Návrhy zaslány začátkem února do Pasova, poslána objednávka na zvon.

Farní rada schválila:

V horním věnci by byl nápis:

VĚNOVALI FARNÍCI A OBEC HODĚJICE

Pod obrázkem sv. Bartoloměje nápis:

SVATÝ BARTOLOMĚJI

VYPROS HODĚJICÍM

HLUBOKOU VÍRU, VZÁJEMNOU LÁSKU

A NEZLOMNOU NADĚJI

ŽE V BOHU JE NAŠE BUDOUCNOST

Z druhé strany znak Hodějic a pod ním nápis:

SVATÍ ANDĚLÉ STRÁŽNÍ,

CHRAŇTE NÁS

PŘED ZLEM A NEBEZPEČÍM

A VEĎTE NÁS K BOHU

Značka firmy a nápis:

ZVON BYL ODLIT

ZVONAŘSTVÍM RUDOLF PERNER

V PASOVĚ A. D. 2008

Odlití zvonu sv. Bartoloměje

Farníci z Hodějic se zúčastnili v úterý 10. května 2008 odlévání zvonu pro kostel v Hodějicích. Cesta byla příjemná a rychle uběhla. V Pasově jsme navštívili katedrálu, kde jsme obdivovali bohatou figurální výzdobu interiéru.

 

před katedrálou

Odlévání proběhlo ve zvonárně firmy Rudolf Perner v německém Pasově. Nejdříve jsme byli malou exkurzí po zvonárně seznámeni s výrobou zvonů.

zvony

model zvonu

exkurze

jak se vyrábí zvon

nasloucháme výkladu

míchačka

Nejdříve se namíchá žlutá hlína s příměsemi.

falešný zvon

Vyrobí se „kopyto“ (vnitřní plášť zvonu) a na něm falešný zvon s nápisy z vosku.

Forma pomalu zasychá

Forma pomalu zasychá při otáčení.

falešný zvon

Falešný zvon se obalí vrstvami hlíny a vznikne vnější plášť formy. Po zaschnutí se forma rozdělá, vnitřní falešný zvon se vyjme a vnější a vnitřní plášť se sesadí.

 jáma na formy

Formy se vloží do jámy a zasypou pískem – forma je připravena k lití.

pec s kovem

K vtokovým otvorům jsou přivedeny kanálky pro bronz.

modlitba

Před 15 hodinou zahájil farář o. Milan Vavro evangeliem a modlitbou požehnání, paní Drápelová zazpívala žalm a v tichu jsme očekávali historickou chvíli odlití nového zvonu sv. Bartoloměj, který by měl vyzvánět na věži kostela i několik století.

požehnání a pokropení místa

příprava k odlévání

odlévání zvonu sv. Bartoloměj

Přesně v 15.00 začal mistr zvonař naklápět pec s roztaveným bronzem (78% mědi a 22% cínu) a ve chvíli, kdy začal potůček kovu vtékat do formy, začali jsme se modlit Otčenáš a Zdrávas Maria. Po připojení prosby Svatý Bartoloměji, oroduj za nás bylo lití dokončeno – zazpívali jsme sloku písně Máti Páně přesvatá.

lití dokončeno

Naše hluboké zážitky vystihla paní Drápelová slovy „Nezapomenutelný zážitek na celý život, při kterém tuhla krev v žilách, chvěl se hlas a slzy se draly do očí. Díky Bohu za něj.“

společné foto

(Foto u velkého zvonu pro německou farnost).

Zvon zůstane chládnout ve formě, která je zakopaná v zemi, ještě asi týden. Potom jej vykopou, vysekají z formy a vyčistí, aby byl v srpnu připraven na cestu do Hodějic.

P. Milan Vavro

Foto: Ludmila Lokajová 

pan Drápela u zvonu

v Pasově