Tábor farní a ministrantský

Odkaz na fotky z ministrantského tábora.

Fotky jsou pod heslem:

Uživatelské jméno: ministranti

Heslo: ministranti

Fotky z farního tábora:

Fotograf A

Fotograf B

Fotograf C

Fotky skupinové

Děkujeme Barči za zpracování filmu z farního tábora.

Farní tábor Rakovecké údolí 2017

Letošní farní tábor v Rakoveckém údolí se nesl v duchu dávných dob, kdy země Araluen byla rozdělena na léna, která spravoval král Duncan, za dob kdy zlý Morgarath ohrožoval se svými nohsledy wargaly hranice království, a bezpečí lidu i krále střežili tajemní a odvážní hraničáři ve svých maskovacích pláštích – nositelé dubového listu. Téměř 70 dětí se vydalo za dobrodružstvím, a každý bojoval za své léno. O chod tábora se staralo 20 vedoucích a asistentů, také šikovné kuchařky, technici a duchovní podpora a opora otec P. Mareček. Děti se staly hraničářovými učni a mohly se přiučit umění písaře, lovce, zbrojíře, diplomata, kuchaře a mnoha dalších. Nakonec někteří splnili i nejtěžší, hraničářskou zkoušku a byli přijati mezi hraničáře, jako byli vedoucí. Také počasí nám přálo, vydali jsme se i na výlet do Křtin do poutního chrámu a také na koupaliště. I přes zdravotní obtíže způsobené horkem jsme si všichni tábor moc užili, vypořádali jsme se i s lovem kance, nájezdem Skandijců nebo královskou oslavou dožínek. Nakonec se děti vydaly na poslední cestu, aby jednou provždy zničily zlého pána Deštných hor Morgaratha. Všichni se statečně a se ctí zhostili svých úloh a přes únavu a vyčerpání se nakonec všem devíti skupinkám podařilo najít Morgarathovu tvrz, zničit všech jeho devět životů a oplatit příšerám wargalům strpěná příkoří. Poté jsme si rozebrali Morgarathovu kořist a šťastné se vrátili domů. Snad se i příští prázdniny všichni v Rakoveckém údolí shledáme.

Frída (Anežka Š.)

Ministrantský tábor Zděchov 18. – 23. 7. 2017 – Sever proti Jihu

V půli července jsme se s ministranty ze Slavkova a okolí zúčastnili tábora ve Zděchově, malé vesničce uprostřed Beskyd. Tábor se netradičně nekonal ve stanech, ale byl uskutečněn na místní faře. Ta nám nabídla vynikající zázemí pro kuchařky i společenské aktivity. Tématem byla letos americká válka Severu proti Jihu a kluci jako se zástupci jednotlivých států museli činit, aby právě jejich země získala v rámci USA co nejvíce území. Pod vlajkami Oregonu, Virginie, Minnesoty a Texasu proto museli zvládnout všechny úkoly, které jsou s dobýváním divočiny spojené – chytání dobytka, rýžování zlata, obdělávání plantáží, atd. Všechny výkony byly o to náročnější, že se odehrávaly v kopcovité beskydské krajině, která nabízí pouze málo rovinatých míst. Zástupci Minnesoty byli sice nepřátelskými vojsky vytlačeni ze své rodné země a museli přesídlit do sousední Iowy, přesto spolu s ostatními všichni podali statečné výkony při závěrečné výpravě. Během ní museli ubránit hranice USA proti vpádu mexické armády a i přes nepřízeň počasí se to americkým hrdinům úspěšně povedlo.

Billy Noface (J. Matyáš)