Termíny farních táborů

23. – 31. 7. Ministrantský tábor u Nedašové Lhoty
5. – 15. 8. Farní tábor pro školáky v Rakoveckém údolí

7. – 13. 8. Farní tábor pro nejmenší na faře v Nížkovicích