Termíny farních táborů

Termíny farních táborů na letošní prázdniny, pokud to bude z hlediska epidemie možné. Zatím děti NEPŘIHLAŠUJTE, k tomu bude zvláštní informace později.

23. – 31. 7. Ministrantský tábor u Nedašové Lhoty
5. – 15. 8. Farní tábor pro školáky v Rakoveckém údolí

7. – 13. 8. Farní tábor pro nejmenší na faře v Nížkovicích