Těšíme se na roráty

Ve Slavkově zahájíme opět 1. adventním týdnem roráty pro děti.

Na každé úterý (počínaje 2. prosincem 2014) zveme na tradiční roráty pro děti.
Sraz je vždy 6.45 hodin u vchodu kostela, následuje průvod s lampičkami.

roráty

O původu rorátů:

K adventní době neodmyslitelně patří také rorátní mše svaté. Čím jsou tak specifické?

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené nádhednými liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice.


roráty