Tři první místa

v sále pod kostelem

Ve čtvrtek 10. května 2007 se konalo děkanátní kolo soutěže, do kterého postoupilo z našeho děkanství 14 žáků.

soutěž v Hustopečích

Za přísného dozoru, který sám neměl znalosti, aby napovídal, psali kluci a holky test.

test o diecezi

Z některých se skoro až kouřilo.

komise hodnotí

Přísné hodnocení komisařů vyneslo na světlo vítěze.

kostel Hustopeče

Soutěžící zatím prohlíželi nový kostel.

děkan Václav Fišer

S výkladem pana děkana Václava Fišera, který jej postavil.

vitraje v kostele

Nové vitráže zdobí interiér.

vítězové předkola

Vítězové prvního kola bojují o postup do závěrečného klání v katedrále v Brně 21.5.2007.

postupující do Brna

A tady máme ty, kteří postoupili do Brna. Druhá zleva Terezka Paterová z Němčan, čtvrtá zleva její sestra Kristýnka, a pátý zleva Petr Mlčoch ze Slavkova. Blahopřejeme.

Foto: sestra Gregorie