Tříkrálová sbírka

Zveme všechny, kteří se ještě chtějí zapojit do koledování.

Charita Česká republika pořádá v roce 2014 další ročník již tradiční Tříkrálové sbírky. Posláním Charity ČR je pomoc lidem v tísni a sociální nouzi bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství nebo politické názory v naší republice i ve světě. Více o konkrétních projektech Charity najdete na http://www.charita.cz/jak-pomahame/. Právě Tříkrálová sbírka pomáhá financovat tyto projekty.

Skupinky koledníků (převážně dětí) navštíví v sobotu 11. 1. 2014 všechny domácnosti ve Slavkově. Pokladničky, do kterých koledníci vybírají peníze, jsou pečlivě zapečetěné, otvírají se až na Městském úřadě pod dohledem spolehlivých osob. Nemusíte mít proto strach, že váš dar někdo zneužije k vlastnímu obohacení. Věříme, že budete ke koledníkům vstřícní a laskaví. I malý dar může udělat někomu velkou radost.

Zvu všechny, kteří se ještě chtějí zapojit do koledování. Prosím, aby se nahlásili co nejdříve, a to osobně (Jitce Hrabovské), telefonicky (725 911 860) nebo mailem (tks2014.slavkov@gmail.com).

Tříkrálová sbírka 2014 začíná 11. 1. 2014 v 8:30 požehnáním ve farním kostele Vzkříšení Páně ve Slavkově u Brna. Vedoucí prosím, aby přišli minimálně půl hodiny předem do farního sálu, kde si vyzvednou průkazky a pokladničky. Nezapomeňte vzít s sebou občanský průkaz!

Informační schůzka bude 7. 1. 2014 po dětské mši svaté (informace, možnost vyzkoušení a vyzvednutí kostýmů).

Mše svatá pro koledníky bude v pátek 3. 1. 2014 ve 14:00 v Brně na Petrově. Zájemci o účast na této mši svaté pojedou vlakem s P. Milanem Vavrem. Odjezd vlaku ze Slavkova v 11:13, návrat kolem 17. hodiny.

Za pořadatele a koledníky Jitka Hrabovská