Tříkrálová sbírka 2013

Výsledek tříkrálové sbírky v celé farnosti je 155.775 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kdo jste své síly a čas dali potřebným při Tříkrálové sbírce.

Výsledek sčítání Tříkrálové sbírky:
ve Slavkově je 97.654,- Kč (90 koledníků!)
v Němčanech 18.975,- Kč
v Hodějicích 22.037,- Kč
v Heršpicích 17.109,- Kč
Celkem 155.775 Kč.
Upřímné Pán Bůh zaplať vám všem, kdo jste své síly a čas dali potřebným při Tříkrálové sbírce.

sbírka
V sobotu 5. ledna byla ve Slavkově u Brna pořádána Tříkrálová sbírka pod vedením koordinátorky sbírky Martiny Tesáčkové a asistentky sbírky Mgr. Ivy Kuchyňkové. Ráno v 8 hodin se sešli dobrovolníci v kostele Vzkříšení Páně, kde jim byly předány průkazy, tříkrálový cukr, posvěcené křídy a pokladničky.

Potom se shromáždili společně s Otcem děkanem Milanem Vavrem ke společné modlitbě a požehnání skupinek koledníku. Zazpívali si tříkrálovou koledu a dvacet pět tříkrálových skupinek se vydalo do ulic.

Děti doprovázené dospělým vedoucím skupinky byly oblečeny v pěkných kostýmech, aby navodily sváteční atmosféru. Koledníci zpívali tříkrálovou koledu a nesli lidem dobré vůle požehnání a přání štěstí a zdraví do nového roku 2013. Těm, kteří si to přáli, psali nade dveře posvěcenou křídou tříkrálový nápis. Občané Slavkova u Brna je za to obdarovali příspěvkem do pokladničky a někteří i sladkostmi a ovocem, aby jim udělali radost.

Mnohé rodiny koledníčky přijímaly velmi pěkně, pohostili je čajem, nabídli vánoční cukroví anebo bonbony ze stromečku. Za jejich vstřícnost i dary ať už do tříkrálové pokladničky, anebo jednotlivým koledníčkům jim z celého srdce moc a moc děkujeme.

Tříkrálová sbírka byla letos ve Slavkově u Brna zakončena jízdou tří králů na koních, které přivítal pan starosta a poté projeli náměstím, kdy poslední z vás měli možnost přispět do tříkrálových pokladniček.

Tříkrálová sbírka ve Slavkově byla uzavřena 8. ledna a vynesla 100 082 Kč, které budou použity na podporu poskytování charitních služeb a z části na humanitární pomoc do ciziny. K pěknému výsledku Tříkrálové sbírky významně přispělo nadšené a neúnavné koledování dětí i dospělých, za což jim patří velký dík.

Závěrem bych za velmi dobrou organizaci, nadšení pro danou věc, mnoho hodin strávených nad přípravou Tříkrálové sbírky a zároveň za ochotu pomáhat, vstřícnost a pochopení při spolupráci, ráda poděkovala koordinátorce tříkrálové sbírky Martině Tesáčkové.

Mgr. Iva Kuchyňková